Manuální lymfodrenáž

Správná funkce lymfatického systému je předpokladem pro zdraví každého člověka. Lymfatický systém je velmi důležitou součástí imunitního systému. Buňky lymfatického systému totiž hrají podstatnou roli při tvorbě protilátek, při zneškodňování bakterií, virů a škodlivých látek. Ty se dostávají do těla potravou, vzduchem, pokožkou nebo vznikají jako odpady metabolismu a jsou vyloučeny pomocí lymfatických cév a uzlin.

Otoky, zduření a bolest lymfatických uzlin, únava a vyčerpanost jsou projevy zvýšeného zatížení našeho lymfatického systému. Tyto příznaky mohou být důsledkem nevhodné skladby potravy, onemocnění, ale i stresové zátěže nebo zvýšené fyzické námahy. Jsou to varovné signály našeho těla a rozhodně si zasluhují naší bližší pozornost.

Manuální lymfodrenáž je jemná hmatová technika účinně ovlivňující lymfatický systém. Pomáhá našemu lymfatickému systému, aby zátěž zvládnul. Odpad z tkání je odváděn do cév lymfatické soustavy, choroboplodné zárodky jsou přeneseny do mízních uzlin, kde jsou zneškodňovány. Lymfatické masáže tak napomáhají organismu aktivovat vlastní obranný systém, a proto jsou vhodné na posílení imunity organismu.

Masáže navodí příjemný pocit