Jan Krementák - Alarm JK -

spolehlivé zabezpečení Vašeho majetku

Firma Alarm JK ing. Jana Krementáka spolehlivě ochrání Váš majetek.

Firma provádí:
- zabezpečení domů a budov,
- zabezpečení vstupů do objektů (dveří i oken),
- vzdálené monitorování čidel.

Montujeme ověřená a značková zabezpečovací zařízení.

Kontakty
508 01 Hořice, Jeronýmova 783
mobilní telefon: 603 480 879
e-mail: alarmjk@horicko.cz
WWW http://www.horicko.cz/alarmjk/

Novinky:
  identifikace zaměst- nanců přes kartu při vstupu do prostorů firmy

▪ ochrana sklepů

zabezpečení plotů