Petr Cibulka

Petr cibulka se narodil 27. 10. 1950 v Brně. Už v roce 1962 v Brně-Komíně absolvoval své první střety s komunistickým režimem pro své demokratické prozápadní smýšlení. Aktivně se v Brně zúčastnil protisovětských demonstrací v srpnu 1968. Zatčení a uvěznění se tehdy dokázal vyhnout. Poté maturoval na SVVŠ (gymnáziu) a na Střední průmyslové škole stavební. Vysokoškolské vzdělání nedokončil z politických důvodů. Od přelomu 60. a 70. let se začal aktivně podílet na ilegálním rozšiřování západní kultury v okupovaném Československu, tuto činnost postupem let stále prohluboval a dokázal ji rozšířit do celorepublikového měřítka.

Až do konce komunistické diktatury aktivně pracoval v Jazzové sekci. V polovině 70. let pak narazil na výsledky práce českého kulturního undergroundu, soustředěného kolem Ivana M. Jirouse a skupin Plastic People, DG307 a dalších. Poté navázal i přímé spojení s okruhem prvních signatářů Charty77 a pražským jádrem českého undergroundu.

Velmi rychle se stal cílem komunistického teroru, který ho dostal mezi 15. dubnem 1978 až 14. říjnem 1988 pětkrát do vězení, kde strávil skoro pět let. Ze zatím posledního vězení byl propuštěn deset dní po "sametové revoluci", tedy 26. listopadu 1989 a během dvou dní se s maximální intenzitou zapojil do práce Občanského fóra v Brně, kde se stal vedoucím Informačního a tiskového centra OF (ITC). Po 10 týdnech došlo v brněnském OF k zásadnímu rozporu ve věci postoje k dalšímu působení komunistických kádrů ve vedoucích postech, který přerostl rámec Brna a řešil se na všech úrovních OF. Tento spor, známý jako spor Šabata - Cibulka, byl nakonec rozhodnut až masovými demonstracemi v centru Brna, které donutily komunistické vedení města odstoupit.

Na troskách protikomunistického křídla OF v Brně založil nadaci "Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ", vlastnící malou tiskárnu. V letech 1990 - 1991 pak spolu s jinými založil Necenzurované noviny s celostátním působením. Nejznámějším skutkem Necenzurovaných novin bylo vydání seznamu důstojníků a spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti, členů Politbyra a Ústředního výboru Komunistické strany ČSSR, vyznamenaných důstojníků komunistických SS Lidových milicí, důstojníků KGB a GRU, působících v České republice, komunistických soudců a prokurátorů, komunistických a estébáckých kádrů dnešního ministerstva zahraničí atd.

Za své aktivity po 17. listopadu Petr Cibulka absolvovat mnohonásobně více policejních vyšetřování a soudních procesů než v dobách otevřené komunistické diktatury a sovětské okupace. Stal se tak asi nejčastěji trestně stíhaným a souzeným člověkem v České republice. Stejně drtivému tlaku musel čelit i v ekonomické rovině.

V současnosti je Petr Cibulka předsedou politické strany Pravý blok
Další informace lze získat na www.cibulka.net.

Petr Cibulka je ženatý, manželka se jmenuje Jana, dříve Hrbková, rozená Stufková. Starají se spolu o dvě děti.