Představujeme:

Ivana Doležala

kandidáta Občanské demokratické strany (ODS) v listopadových volbách 2004 do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který je na předním 7. místě její kandidátky.
Ivanu Doležalovi je 44 let, je účetním poradcem, žije a pracuje v Hořicích, je ženatý a má 2 dcery.

 


Před 2 lety jste vstoupil do komunální politiky. Nutno říci, že úspěšně - s vysokým počtem získaných hlasů jste byl zvolen do městského zastupitelstva, kde po dva roky působíte. Víme, že jste člověk společenský, vedete například účetnictví hořickým fotbalistům nebo zpíváte ve sboru BonaVita. Jaké byly Vaše pohnutky pro vstup do komunální politiky a proč v “dresu“ ODS?

Nejprve tedy k mému působení v krajně pravicové straně, jakou ODS bezpochyby je. Vstup do ODS byl mojí reakcí na v té době stoupající preference KSČM. Po čtyřech letech členství jsem se pokusil o vstup do komunální politiky a z nevolitelného místa jsem se posunul do zastupitelstva.
Myslím si, že dobrý výsledek v komunálních volbách před dvěma lety jsem získal na základě své angažovanosti a širokému spektru zájmů. Když vzpomenu jenom od klukovských let fotbal a košíková za TJ Jiskra Hořice, housle u pana učitele Bittnera, výtvarný kroužek pod vedením mého otce při ZŠ Komenského, sborový zpěv ve sboru Kantiléna v Hradci Králové a další na které ani již nevzpomenu. Samozřejmě ještě zbyl čas na klukoviny. Dnes mi zbylo pouze zpívání v Bona Vitě. Lyže, squash, fotbal a kytara jen když zbývá čas. Funkci ve fotbalovém oddílu jsem z časových důvodů musel opustit. Občané mne znají i z působení na Finančním úřadu v Hořicích a z výkonu prokuristy Investičního fondu Valuta a.s.

Já sice ODS jako krajně pravicovou stranu nevidím, a to ani v případě neexistence tzv. Opoziční smlouvy, ale pojďme dál. Městské zastupitelstvo má 21 členů. Priority každého jednoho zastupitele jistě nejsou vzájemně totožné. Co vy jako hořický zastupitel pokládáte za důležité, co by jste chtěl v našem městě zlepšit?

Když pominu problém Žižkovy ulice, který je v současné době na dobré cestě k úplnému řešení, odpovím, jestli mohu jenom velice stručně. Vytvoření podmínek pro vznik nových podnikatelských aktivit a vznik nových pracovních míst, bytová výstavba, zlepšení stavu komunikací a rozvoj cestovního ruchu.

Jste na 7. místě kandidátky ODS ve volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. S velkou pravděpodobností tedy v novém krajském zastupitelstvu zasednete (volí se 45 zastupitelů a ODS má nyní 14 zástupců). Jste podnikatel, času není nazbyt. Jaká je časová náročnost funkce krajského zastupitele? Zvládnete vše? Zůstanete v případě svého zvolení nadále členem hořického zastupitelstva?

Odpovědět na tuto otázku je zatím velmi předčasné. Neříkej hop dokud jsi nepřeskočil.…… V případě mého zvolení budu členem zastupitelstva, které nezasedá každý den. Je otázkou působení v nějakém výboru nebo komisi krajského zastupitelstva.Času na podnikání bude samozřejmě méně. Členem hořického zastupitelstva zůstanu určitě nadále.

Na co by jste se rád v nové funkci zaměřil?

Rád bych získal post ve finančním výboru, protože v Hořicích dělám předsedu tohoto poradního orgánu zastupitelstva. Každý by se měl angažovat v oblasti ve které má nějaké zkušenosti.

Mnoho Hořičáků vyjíždí za prací, ať již denně nebo turnusově, mimo Hořice. Dojíždění je stojí čas a peníze. V místě zaměstnání často i nakoupí. To zase trápí nás, hořické obchodníky. Bolestivější však je malá pracovní nabídka pro mladé, pro absolventy škol. Ti většinou odchází z města definitivně. Počet obyvatel města klesá a jeho populace stárne. Jak tuto skutečnost vnímáte?

Tuto složitou situaci v Hořicích by částečně řešil příchod většího investora, který by vytvořením nových pracovních míst pomohl zvýšit zaměstnanost v Hořicích. Samozřejmě od toho se odvíjí i dosahování větších tržeb hořických obchodníků, kteří v současné době trpí nízkým mzdovým průměrem hořických občanů. Ti, kteří za prací dojíždí, samozřejmě utratí své vydělané finanční prostředky i v místě svého pracoviště. Pokud nebudou vytvořena nová pracovní místa, nebude zájem občanů v Hořicích stavět a případná výstavba nových bytů a rodinných domů pozbývá smysl. Hořické obchodníky potom musíme jenom litovat, protože současná neutěšená situace tržby nezvýší a lidí se slušnými příjmy tu přibývat nebude. Občané Hořic a okolí jsou statisticky zruční a šikovní. Škoda jen, že to nemohou prozatím ukázat. Zastupitelstvo a rada města se snaží vytvořit podmínky pro příchod investorů, ale prozatím bezvýsledně.

Žijeme však ve městě bohatém na kulturní, historické a umělecké památky. Cestovní ruch je tu však prozatím nedostatečně rozvinut. V tomto ohledu se ještě musíme hodně naučit. Myslím si, že to takto cítí všichni naši občané.

V právě končícím krajském zastupitelstvu mělo Hořicko silné zastoupení. Jeho členy byla ing.Šedivá z Hořic (ČSSD), ing. Dobeš z Šárovcovy Lhoty (KSČM), ing. Vácha (US-DEU) a Mgr.Vrba (ODS) oba z Hořic. Bylo podle Vás tak silné zastoupení zpětně v našem regiónu “cítit“? Jak by jste jejich působení ve vztahu k Hořicku jako občan tohoto města hodnotil a na co by jste chtěl navázat?

Každý, kdo v Hořicích žije, musí asi uznat, že jmenovaní zastupitelé určitě pro naši oblast odvedli maximum, které bylo na hranici, nebo dokonce za hranicí možností nově vzniklých krajů. 

Promiňte, také žiji v Hořicích, ale tolik všem paušálně já zase netleskám. 

Všech těchto průkopníků je zapotřebí si vážit. Navazovat tu bude určitě na co, ale zároveň to bude velice těžké, protože někteří z výše jmenovaných zastávali v končícím krajském zastupitelstvu velmi významné funkce a laťka je tedy nasazena velmi vysoko.

V hořické ODS se traduje heslo „Už dost bylo Šedivo“. Vztahy mezi starostou a krajským radním Mgr. Vrbou a poslankyní Parlamentu ČR ing.Šedivou mají k ideálu tvořivé spolupráce daleko. Vy budete teď s největší pravděpodobností hořickou ODS v kraji zastupovat. Jak se díváte na případnou svoji spolupráci s poslankyní Šedivou?

Myslím si, že ženy jsou kořením politiky. Krajská politika není daleko od politiky komunální a jiskřit se může samozřejmě vždy a všude. Naším společným jmenovatelem je však Hořicko. Co k tomu více dodat.

Chcete ještě něco vzkázat občanům Hořicka?

Občanům bych chtěl vzkázat, aby využili svého práva a přišli k volbám. Jedině tak mohou něco změnit nebo něčemu dobrému pomoci.


Za internetový server Hořicko se ptal ing.Zbyněk Zatloukal