Na dotazy Hořicka odpovídá:

Ing. Jaroslav Vácha

dříve vedoucí stavebního odboru MěÚ Hořice,
nyní náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje (US-DEU)
s odpovědností za dopravu a silniční hospodářství,
člen hořického zastupitelstva ,
narozený v Hořicích, kde také 50 let žije

 


Každý kdo najíždí na státní silnici E35 ve směru na Hradec Králové u silničního přemostění železniční tratě míjí  nově vznikající sídlo Správy a údržby silnic. Jaké byly okolnosti, které vedly ke vzniku této stavby?

Nová správa silnic, foceno 18.7.2004 z viaduktu nad železnicíMyšlenka na vznik nového sídla Správy a údržby silnic není nová. Měl jsem to štěstí být u všeho hned na počátku i nyní při vlastní realizaci. Již začátkem 90. let, kdy jsem se ve funkci vedoucího stavebního oddělení MěÚ Hořice spolupodílel na vzniku územního plánu, nám bylo jasné, že centrum údržby komunikací, ležící v těsné blízkosti sídliště a nemocnice, musí být přeneseno na místo vhodnější. Na okraji města výjezdy silniční techniky tolik neruší, nezatěžují již tak komplikovanou dopravu ve městě, ale i z hlediska silničářů odtud budou výjezdy do různých míst cestmistrovského obvodu snazší. Podle původního plánu měla vila, v níž doposavad silničáři sídlí, sloužit později dětem. Sem jsme chtěli přestěhovat základní uměleckou školu, aby zvláště malí žáci nemuseli absolvovat cestu podél frekventované komunikace do Libonic.

Takže tohle byl začátek a nyní mám jako krajský radní možnost přispět k realizaci této myšlenky, čemuž jsem skutečně rád. Sídlo SÚS bude postaveno nákladem, který se pohybuje okolo 50 mil. Kč, přičemž realizováno bude po etapách. Investorem je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje. Silničářům poskytne odpovídající podmínky, vznikla zde již skládka posypového materiálu v hodnotě 9 mil. Kč, dále budou vbudovány garáže, dílny a zázemí pro silničáře . Dojde tak konečně k přestěhování nevyhovujícího provozu ze sídliště za město.

Známe Váš dlouhodobý vztah i k dalším dopravním investicím ve městě.

Za kruhovou křížovatkou budou po obou stranách přivaděče odstavné parkovací pruhy. Na rozdíl od např. rekonstrukce Žižkovy ulice se zde i v neděli 18.7.2004  po celý den pracovalo.Ano, také stavbě dnešního přivaděče předcházely počátkem devadesátých let dlouhé diskuse a vysedávání tzv. nad papírem, posléze jeho zapracování do územního plánu Hořic. Je to zajímavá zkušenost rozhodovat o realizaci projektů, které jsem v minulosti při práci na stavebním úřadu v Hořicích spoluvytvářel. Rozhodování je pro mě určitě snazší, když znám dopodrobna důvody výstavby a ostatní detaily a souvislosti z vlastní zkušenosti. Těší mě, že nyní mohu být u toho, kdy se čára v mapě stává skutečnou silnicí. Na její stavbu poskytl kraj nemalou částku 17 mil Kč, a bude dokončena letos v létě. Stavba přivaděče je součástí větší investice - průtah městem. Ta bude realizována v etapách, v návaznosti na její přípravu , a to zvláště majetkovou, kterou zajišťuje město. V současné době je náklad celé stavby odhadován na 100 mil. Kč.

Na Hořicku probíhají opravy řady vozovek. Můžete nám některé přiblížit?

V minulých letech byla opravena silnice z Ostroměře do Šárovcovy Lhoty. Kvůli chronickému nedostatku finančních prostředků byla provedena pouze zčásti. Dnes se podařilo vyčlenit z krajského rozpočtu potřebné prostředky na její dokončení. Vznikne tak cesta odpovídající kvality nejen z hlediska potřeb běžného dopravního provozu, ale zároveň nabídneme opět příležitost pro turistické a cyklistické aktivity, jak tomu v minulosti vždycky bývalo, neboť tato cesta vede krásným prostředím Mezihorského údolí.

Není to zdaleka jediná dopravní investice kraje na Hořicku. Kromě zmíněného přivaděče to v uplynulé době byly: kompletní generální oprava Havlíčkovy ulice a opravy silnic ve směru na Lázně Bělohrad a na Miletín.V letošním roce nás čeká ještě oprava Žižkovy ulice v části od Batalionu po Daliborku (v části od Daliborky po tenisové kurty na Orlovně se jedná o investici města). Práci silničářů však předchází rekonstrukce vodovodních sítí a kraj bohužel nemá možnost VOS přimět k větší aktivitě. Přesto budu jednat o urychlení této části stavby a věřím, že se to ve spolupráci se starostou města, který je členem správní rady VOS, podaří. Dopravní situace v této části města je skutečně neúnosná, a tak doufám, že oprava silniční části bude moci započít co nejdříve.

Z akcí, které se provádí v okolí města, byl před 2 lety opraven nevyhovující most v Bašnicích a dlouhodobě se provádí po částech generální opravy úseků silnic na Novou Paku a na Nový Bydžov. V letošním roce bychom chtěli opravit ještě silnici mezi Bělou u Pecky a Peckou a některé další kritické úseky. Chtěl bych upozornit, že množství zanedbaných silnic je skutečně značné, a že není reálné provést opravy všeho a hned. Domnívám se, že množství investic, které za 3 roky do této oblasti směřují v kraji i na Hořicku je v porovnání s minulými lety nesrovnatelně vyšší a již dnes dosahuje míra investic jen v našem městě a jeho okolí řádu stovek miliónů Kč. Z toho plynou zákonitě i problémy s plynulostí provozu, s objížďkami a s dočasnými omezeními. Chci proto poprosit řidiče o trpělivost, jinak tento hrozný dluh z minulosti skutečně napravit nelze.

 Každý místní zastupitel má osobní zájem na realizaci nějakého projektu v obci, co Vy?

Priorit je hodně. Využil bych této příležitosti a zmínil jednu, veřejnosti nepříliš známou.

Park sv.Gotharda nebo Riegrův obelisk - to jsou pojmy, které zná každý Hořičák. Po sametové revoluci, na začátku 90.let se tehdejší představitelé radnice rozhodli vtisknout tomuto území určitou formu, vnést sem řád. Významnému českému architektovi Janu Kerelovi, hořickému rodáku, bylo svěřeno zpracování Územního projektu celého Gothardu, včetně detailního řešení okolí obelisku. Zahájeny byly i vlastní práce, byť víceméně symbolicky - odstranění náletových dřevin, které bránily realizaci záměru. Poté došlo ve vedení radnice k názorovému posunu a úprava této významné součásti našeho města se z hlediska důležitosti dostala na vedlejší kolej.

Riegrův obelisk na vrchu Gothard Význam Gothardu pro Hořice není dle mého názoru nutno příliš popisovat a vysvětlovat. Zde se nachází místo původního osídlení, byly však i doby, kdy písčité půdy, z nichž je vrch naplaven, sloužily jako stavební materiál. Koneckonců otázka zákazu těžby písku byla hlavním předmětem sporu hořického rodáka prof. Jandery, rektora Karlovy univerzity, s místními radními. Z Gothardu vedl jednu z bitev Jan Žižka, je zde i místo odpočinku vojáků padlých v bitvě u nedaleké Sadové. V 2. pol. 19.století se tady scházely zástupy lidí, aby demonstrovaly odhodlání v boji za národní uvědomění. Právě tyto události vedly počátkem 20.stol. ke vztyčení Riegrova obelisku. Dodnes, nebo možná právě dnes, může toto místo napomoci těm, kteří si chtějí uvědomovat příslušnost ke svým kořenům. V 60. letech minulého století si známý český sochař Vladimír Preclík vybral Gothard pro mezinárodní sochařské sympozium. Přes nepřízeň doby socialismu se mu nakonec podařilo myšlenku realizovat a úspěšně dokončit a Gothard získal další rozměr, další jedinečnost. Zkrátka pro člověka vnímavého je to vrch přímo magický. Místo setkávání, procházek i prostor, kde se nechá příjemně sportovat.

Proto jsem se vždy snažil upozorňovat na existující projekt a podporovat kroky směřující k obnovení myšlenky úpravy tohoto území.

Rád jsem využil možnosti a podpořil přidělení finančního příspěvku z rozpočtu KHK na zahájení úprav Riegrova obelisku. Doufám, že i v budoucnu se naskytnou příležitosti k tomu, aby Gothard získal svou tvář a nabídl nejen Hořičákům ale i návštěvníkům města příjemné místo k odpočinku a relaxaci.


Za internetový server Hořicko se ptal ing.Zbyněk Zatloukal