Braunův Betlém
barokní sochy v přírodě na chlumu mezi Dvorem Králové a Kuksem

Vážení návštěvníci, vcházíte do jedinečné přírodní galerie plastik vzniklé mezi léty 1723-1732 z popudu hraběte F.A.Šporka, založené na myšlence výtvarného ztvárnění přírodních skalních útvarů. Šporkovým cílem bylo vytvořit rozlehlý přírodní park s organicky zakomponovanými plastikami i architekturou, aby vznikl jakýsi okrsek pro meditace. Svou roli sehrál i Šporkova touha po originalitě, i spory se žírečskými jezuity, jimž se stal areál trnem v oku.
Autorem rozsáhlé sochařské výzdoby je Matyáš Bernard Braun (1684-1738) se svojí dílnou. Areál je nejen vrcholem Braunovy umělecké tvorby, ale zároveň světovým unikátem, jednou z nejzajímavějších a nejhodnotnějších památek barokního umění.
Dnes je z celého areálu zachován jen zlomek jeho původní podoby. Mimo pousteven, kaple sv. Kříže a dalších drobných staveb a plastik tu stávala skupina Krista pokoušeného Ďáblem, ukřižovaný Kristus malovaný na dřevě, dále "alej sedmi studánek" s fontánami z růžového mramoru. Do špitální zahrady v Kuksu byly později přemístěny sochy Velkého křesťanského bojovníka "Miles Christianus", sv. Jeronýma se lvem a Anděl Gloria. Dnes ztracená je skupina Hagarna poušti. Všechny sochy byly původně barevně pojednány - polychromovány. K devastaci a zániku části výzdoby došlo krátce po Šporkově smrti v r. 1738, za vpádu vojsk ve válkách o dědictví rakouské.  Škody vznikly i v souvislosti se stavbou pevnosti Josefov v létech 1781-1787, kdy se v okolí těžil kámen.
Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší
Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší
Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší
Kde Braunův Betlém leží?
Klikněte na náhled obrázku a ten se zvětšený vyvolá v novém okně