Rozhovor s ředitelem Městské nemocnice v Hořicích
Ing. Ladislavem Dytrychem

 

1. Námětem hovorů často bývá hospodaření nemocnice. Jaká je skutečnost ?

Již v roce 2000 došlo ke zlomu ve výsledku hospodaření. Přes veškeré problémy financování zdravotnictví a opakování nařízení vlády ke zvýšení platů, se podařilo udržet kladné výsledky za rok 2001, a to v celkové výši + 5,397 mil. Kč.

 

2. Říká se, že město vkládá značné finanční prostředky do úprav v nemocnici.

Slovo značné je vždy otázkou pohledu. Faktem je, že zastupitelé se celé volební období upřímně snažili, v rámci rozpočtu města, pomáhat. V roce 2001 však došlo k dalšímu zlomu, a to v tom, že většinu úprav začala nemocnice hradit z provozních prostředků. Pro upřesnění je dobré uvést konkrétní čísla:
V r. 2001 byla poskytnuta dotace města:
- na rekonstrukci bývalé interny ve výši 1 300 tis. Kč, celková rekonstrukce stála 3 580 tis. Kč
- na zajištění 24 hodinového provozu chirurgické ambulance bylo poskytnuto 650 tis. Kč
- na pořízení automobilu smlouvou o nájmu 50 tis. Kč
- na opravu vzduchotechniky 180 tis. Kč
- v rámci sdružených fin. prostředků nám bylo OÚ HK poskytnuto 224 tis. Kč na nákup dezinfektoru a úpravu místnosti na dezinfekci podložních mís
- z dotace ministerstva zdravotnictví bylo zakoupeno 6 ks polohovatelných postelí v hodnotě 241 tis. Kč.

 

3. A co bylo, kromě provozu, financováno z prostředků MěN ?

Bylo to zejména:
- dokončení "C" a úprava spojovacích chodeb 2 280 tis. Kč
- lapač tuků 75 tis. Kč
- automatické dveře 104 tis. Kč
- oprava havar. stavu ústředního topení 682 tis. Kč
- malování pokojů 47 tis. Kč
- antidekubitární matrace 70 tis. Kč
- chodítka pro pacienty LDN 20 tis. Kč
- polohovatelné postele + matrace 145 tis. Kč
- sprchové židle 70 tis. Kč
- výrobníky teplých nápojů - LDN 195 tis. Kč
- chladničky - stanice LDN 23 tis. Kč
- nerez nádobí pro stravovací provoz 26 tis. Kč
- dávkovače mýdla 16 tis. Kč
- ložní prádlo, prádlo pro pacienty, pracovní oděvy zdravotníků 301 tis. Kč
- kufr pro RLP 14 tis. Kč

 

4. Jak je to s placením dodavatelům nyní ?(pozn.: v r. 1998 byla splatnost faktur až 7 měsíců )

Již od r. 2000 jsou veškeré závazky MěN vyrovnávány ve lhůtách splatnosti. Dá se říci,že MěN je schopna platit tzv. "KEŠ". Myslím, že není třeba další komentář.

 

5. A jak je to s personálním obsazením, netrpíte nedostatkem odborníků ?

V roce 2001 došlo ke stabilizaci odborných pracovníků v plném souladu s požadavky zdravotních pojišťoven. Lékaři jsou plně kvalifikovaní a v dostatečném počtu, právě tak je stabilizován střední zdravotnický personál.

 

6. Snad každý návštěvník nemocnice si všiml změn k lepšímu. O přestavbě lůžkových oddělení, čekáren i dalších prostor informujeme i na stránkách www.horicko.cz v sekci Fotogalerie. Můžete naše čtenáře informovat o nejnovějších změnách?

Byla dokončena rekonstrukce centrálních šaten v suterénu budovy "B". Až dosud byly úpravy zacíleny na zvýšení standardu pro pacienty, ať již hospitalizovaných nebo jen krátkodobě využívajících naše ordinace nebo laboratoř. Nyní se konečně  zlepšilo i sociální zázemí zaměstnanců nemocnice.

Právě  probíhají úpravy stravovacího provozu. Po jejich dokončení bude nemocniční kuchyně a přípravna jídel odpovídat i přísným hygienickým normám EU. Do kuchyně se nám podařilo za mimořádně výhodných cenových podmínek získat konvektomat. Toto zařízení umožňuje zdravou přípravu i více různých jídel současně, a to vše za minimálního použití tuků.

 

7. A na závěr. V čem si myslíte, že je podstata všech změn k lepšímu ?

Dalo by se hovořit hodně o vývoji , ale k tomu není prostor. Proto snad hlavní myšlenky:
- kladný a vstřícný přístup zastupitelů a vedení města
- vstřícný přístup zdravotních pojišťoven
- změna myšlení většiny zaměstnanců, kterým bytostně záleží na dobrém jménu nemocnice
- pečlivé zvažování každého finančního vydání, otevřené a průhledné hospodaření
- využití všech možností k levnějším nákupům a využívání pracovních sil včetně civilní služby a také ujištění o další perspektivě v rámci zdravotnických zařízení v kraji.

 

8. A co byste vzkázal občanům ?

Chtěl bych poděkovat za ohleduplnost a pochopení, neboť vše se provádí za plného provozu bez omezení kapacit všech našich činností.

 

Za čtenáře www.horicko.cz děkuje za poskytnuté informace Zbyněk Zatloukal