Hořická nemocnice prochází změnami

První a zásadní změnou byla realizace reprofilizace lůžkové části (akutních lůžek chirurgie, interny a gynekologie) na ošetřovatelská lůžka, později na lůžka pro dlouhodobě nemocné v letech 1997-1998. Stavebně technický stav zařízení pocházející z 19.tého století byl více než katastrofální.

Tak byly stanoveny cíle - dělat dobře to, na co máme, co dobře umíme a k tomu vytvořit srovnatelné podmínky. Dalším podstatným rozhodnutím bylo přijetí názoru, že není podstatné, zda některé odborné ambulance jsou tzv. pod nemocnicí nebo privátní. Důležitější je dostupnost pro občany a kvalita péče.

Stavební úpravy začaly od největších problémů ohrožujících chod nemocnice, a to:

  1. Vybudování odpovídajícího hygienického zařízení na všech třech stanicích (po 40 lůžkách) včetně vybavení manipulační, dezinfekční technikou a výměny stoupaček topení, vody, odpadů a elektriky.
  2. Vybudování zázemí pro LSPP (lékařskou službu první pomoci), RLP (výjezdovou skupinu záchranné služby) a pro chirurgickou ambulanci se zákrokovým sálem. Přitom se upravila i vstupní část na odpovídající estetickou úroveň.
  3. Zrekonstruovala se spojovací chodba mezi objekty přezdívaná „chodba hrůzy

Klikněte na náhled obrázku a ten se zvětšený vyvolá v novém okně.

Průběh oprav


Oprava dolní spojovací chodby.

Původní stav.

Po opravě.

 

        Před...

       a po...


Jídelna dříve...

.. a nyní.

Čekárna během oprav.

Opravená čekárna u pracoviště rentgenu a ultrazvuku.

Bývalá čekárna chir.ambulance.

Nyní vstupní hala při LSPP.

Chodba před chir.sály.

Nově čekárna před chir.ambulancí.

Stará sádrovna.

Nová sádrovna.

Vstupní hala(čekárna) chir.ambulance.

Vstupní hala(čekárna) chir.ambulance.

2.chirurgický sál.

2.chirurgický sál nyní.

Chir.ambulance.

Chir.ambulance nyní.

 

Slavnostní otevření


Zúčastnili se senátor a starosta Jičína MVDr. Jiří Liška , krajský hejtman Královehradckého kraje Ing. Pavel Bradík, člen zdravotní komise Parlamentu ČR poslanec Vlastimil Čevela, starosta města Hořic Mgr. Ladislav Vrba a ředitel hořické nemocnice Ing. Ladislav Dytrych.

 

Nemocnice dnes


Nově vybudovaný balkón stanice C.

Hygienické zařízení stanice C.

Chodba interního oddělení.

Nově vybudovaná čistící místnost.

Ošetřovatelská stanice A.

Primář MUDr. Baraňák.

Nově rekonstruovaná chodba.

Jídelna pacientů stanice B.

Ošetřovatelská stanice B.
 
Zrekonstruovaná koupelna
(na všech třech stanicích).
 

Klikněte na náhled obrázku a ten se zvětšený vyvolá v novém okně.

Co čeká nemocnici v roce 2002?

  • bude nutno provést rekonstrukci stravovacího provozu tak, aby odpovídal hygienickým požadavkům dle vyhl. 107/2001 Sb.(doplnit technologii)
  • dokončí se rekonstrukce části bývalé prádelny, později lékárny, na centrální šatny odpovídajícím příslušným hygienickým normám
  • přemístí se márnice tak, aby i tato část měla odpovídající úroveň
  • dokončí se oprava vrátnice a zázemí pro zřízence
  • zrealizuje se úpravna vody
  • započne oprava a rekonstrukce havarijního stavu topení v objektu „B“
  • v přípravě bude přemístění laboratoří OKB a hematologie do části uvolněných prostor pracoviště rentgenu

A financování?

Je požadován a přislíben státní příspěvek, částečně s pomocí zřizovatele a z provozních prostředků nemocnice.