Hořicko - Obce Hořicka - Lázně Bělohrad - Bělohradská Lázeňská ulice - nedořešený problém! Pondělí 14. června 2021 
Obce Hořicka
 Regiony na Hořicku >>>
 Za hranicemi Hořicka >>>
 Po kom se jmenují ulice Hořicka? >>>
 Bašnice - www
 Bezník
 Bílsko
 Bílsko - www
 Boháňka
 Boháňka - www
 Borek
 Březovice
 Bříšťany
 Cerekvice nad Bystřicí
 Červená Třemešná
 Červená Třemešná www
 Cerekvice n.B.- www
 Chodovice
 Chomutice
 Chomutice - www
 Chroustov
 Chvalina
 Dachovy
 Dobeš
 Dobrá Voda
 Dobrá Voda - www
 Holovousy
 Holovousy - www
 Hořice
 Hořice MěÚ - www
 Jeníkov
 Jeřice
 Konecchlumí
 Lázně Bělohrad - Anenské lázně
 Lázně Bělohrad MěÚ
 Lázně Bělohrad
 Lískovice
 Lískovice - www
 Miletín
 Miletín - www
 Milovice
 Milovice camping
 Mlázovice
 Mlázovice - www
 Nový Bydžov
 Nechanice
 Nechanice - www
 Nová Paka - www
 Nová Paka
 Ostroměř
 Ostroměř - www
 Pecka
 Pecka - www
 Petrovičky
 Podhorní Újezd - Vojice
 Podhorní Újezd - Vojice - www
 Polšť
 Rašín - www
 Rohoznice s Horkami a Polákovem( Polštěm)
 Sobčice
 Sobčice - www
 Sukorady - www
 Třebnouševes
 Třebovětice
 Úhlejov
 Úhlejov - www
 Želejov


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Bělohradská Lázeňská ulice - nedořešený problém!

Lázeňská ulice, která byla od 1. března do konce srpna uzavřena pro nákladní dopravu, je víc jak měsíc opět průjezdná. Místní nechápavě kroutí hlavou, rozpačitá je i zdejší radnice. Opatření, které přineslo relativní klid do lázeňské zóny a většina obyvatel včetně lázeňských hostů jej přivítala, bylo přijato na základě rozhodnutí Správy a údržby silnic (SÚS) Královéhradeckého kraje, jež je vysvětlovala překročením hlukového limitu v lázeňské zóně. Výzva k šetření vzešla vloni na jaře od Krajské hygienické správy.

K jednání bylo přizváno město, hygienici, přičemž řešení problému se mělo odvíjet od provedené hlukové studie, zadané SÚS. Účastníkům řízení bylo v červenci přislíbeno, že výsledky studie obdrží. Zájem projevily také Miletín, Lukavec, Hořice, Anenské slatinné lázně. Od náměstka Ferdinanda Křišťana se bělohradský starosta Pavel Šubr ale nakonec dozvěděl, že se může na studii přijet podívat, nebo si ji odkoupit.

Navíc bylo podle Šubra městu jasně sděleno, že s ním SÚS o průjezdnosti Lázeňské nebude už jednat. Šubr je takovým jednáním dotčen: „Jen nám bylo oznámeno, že ještě před uzavřením Lázeňské ulice jsou normy hluku překročeny asi u devíti domů, ale pouze v nočních hodinách. Požádal jsem o oficiální výsledky, neboť šetření hygieny prokázalo překročení norem i v denních hodinách. Ústně nám pak bylo sděleno, že překročení bylo vážné. Měli jsme obdržet výsledky, abychom se mohli v celé záležitosti orientovat, chtěl jsem s nimi seznámit i zastupitelstvo, které požaduje, aby uzavírka pro nákladní dopravu v Lázeňské ulici pokračovala a místní firmy dostaly výjimky.“ Stejného názoru je i ředitelství lázní.

Nedůvěra v šetření
Šubr pokračuje: „Na naše stanovisko ale nikdo nebere zřetel, o žádném závěru jsme nebyli informováni. Mám k průběhu šetření značnou nedůvěru, na dalším postupu se chceme domluvit s krajskou hygienickou stanicí, kterou jsme nyní oslovili a požádali o nové přeměření hluku v Lázeňské ulici, ale až po dostavění lázeňského sektoru Strom života, aby výsledky nebyly zkresleny. K celé záležitosti se proto vrátíme na podzim příštího roku.“

Náměstek SÚS Ferdinand Křišťan uvedl: „Domnívám se, že v Lázeňské ulici nejde tolik o hluk, který dosahuje limitních hodnot v lázeňském území na hranici nejistoty dle terminologie KHS, jako spíše o dopravu přes území lázní jako takových. Tato doprava by podle lázeňského statutu měla být vyloučena, a je to povinností obce dbát na dodržování opatření uložených v lázeňském statutu. Není v kompetenci kraje ani SÚS ulici uzavřít, protože podle silničního zákona jsou silnice veřejné a přístupné bez omezení. Uzavření silnice, i částečné, je v kompetenci příslušného odboru dopravy, tedy Městského úřadu v Jičíně na základě požadavku Bělohradských.“

Martin Duczynski z odboru dopravy jičínského městského úřadu potvrzuje, že zpracovaná hluková studie je k nahlédnutí na SÚS, jednotlivé subjekty kopii ale neobdržely, jak bylo původně přislíbeno. „Se mnou zatím nikdo nejednal. Očekávám, že se urychlí jednání o obchvatu Bělohradu, to je řešení, na kterém jsme se všichni shodli. V případě, kdy by mělo dojít k omezení dopravy v Lázeňské ulici, nepočítám už s iniciativou ze strany krajské SÚS.“

Kompletní odpověď Ferdinanda Křišťana:

Dne 22. 7. 2008 bylo svoláno do Lázní Bělohrad odborem dopravy MěÚ Jičín jednání, na kterém byly posouzeny výsledky dopravních opatření v ul. Lázeňské v L. Bělohrad, podle kterých byla od března 2008 na zkušební dobu 6 měsíců vyloučena nákladní doprava (mimo dopravní obsluhy) s předpokladem, že nákladní doprava se rozptýlí po okolníhch komunikacích nebo si najde jiné trasy a nedojde k výraznému dopadu na okolní obce.

Na tomto jednání bylo mimo jiné konstatováno, že ponecháním opatření v dalším období zvýší hlukovou a další negativní zátěž z dopravy v okolních obcích. Na základě následných jednání s KHS bylo zřejmé, že změnou dopravního proudu dopravním značením-vyloučením tranzitní nákladní dopravy z ul. Lázeňské v LB nebude uznána tzv. "stará hluková zátěž" pro okolní úseky a tím budou sníženy přípustné hlukové limity dle příslušného zákona.

Protihluková opatření v okolních obcích by byla dražší než v ul. Lázeňské. (Pro dokreslení uvádím, že intenzita provozu v ul. Lázeňské v LB je cca. 2600 jv/24 h. V obytné ulici A. Dvořáka v Hradci Králové jezdí kolem 29000 jv/24 h s nesrovnatelným podílem kamionové dopravy). Domnívám se že v ulici Lázeňské nejde tolik o hluk, který dosahuje limitních hodnot v lázeňském území na hranici nejistoty dle terminologie KHS, jako spíše o dopravu přes území lázní jako takových. Tato doprava by podle lázeňského statutu měla být vyloučena a je to v povinností obce dbát na dodržování opatření uložených v lázeňském statutu (§ 28 odst. (4) Lázeňského zákona.

Zde není v kompetenci Kraje ani SÚS ulici uzavřít, protože podle silničního zákona jsou silnice veřejné a přístupné bez omezení. Uzavření silnice i částečné je v kompetenci příslušného odboru dopravy, pro LB MěÚ v Jičíně na základě požadavku Města LB. Faktem je, že jsem lázeňský statut LB neviděl, tak ani neznám, co ukládá.
Iva Kovářová