Hořicko - Volný čas - Hrady a zámky - Hrad Pecka Pondělí 26. února 2024 
Hrady a zámky
 Bílá věž v Hr.Král.
 Hrádek u Nechanic
 Josefov
 Karlova Koruna Chlumec
 Kost
 Kuks - hospital
 Kunětická hora
 Pecka
 Ratibořice
 Smiřická kaple
 Trosky


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
14.11.2001 - Redakce
Hrad Pecka
Nejbližším zachovalým hradem od Hořic cca 15 km na sever je hrad Pecka.
Turisty hojně navštěvovaný hrad se nachází na kopci nad městečkem Pecka po jeho jihozápadním okraji. Přístupný je přímo z centra nebo od silnice vedoucí ke Kalu. Telefon na hrad je 0434/699129.

Plán hradu
Snímky hradu
Letecký pohled na hrad

Historie hradu Pecka V písemných pramenech se hrad připomíná poprvé k roku 1322 jako majetek Budivoje z Pecky, v jehož rodě zůstal až do konce 15. století. Za husitských válek byl v roce 1432 po dobu 7 měsíců obléhán sirotky. V průběhu 16. a 17. století byl výrazně přestavěn na renesanční zámek, který byl i sídlem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Jako pobělohorský konfiskát hrad získal Albrecht z Valdštejna, který ho roku 1627 věnoval valdickým kartuziánům. Po zrušení řádu v roce 1782 přestal být udržován a požár v roce 1830 znamenal jeho zánik. Poznání stavebního vývoje objektu, významně pozměněného složitější výstavbou renesančních palácových křídel, nedosahuje doposud potřebné hloubky. Středověký hrad měl dle tvaru temene kopce podélnou dispozici. Před čelo, zajištěné štítovou zdí, vystupovala téměř celou svou hmotou mohutná okrouhlá věž. Druhá, rovněž vystupující o něco menší analogická stavba, byla vevázána do východní obvodové hradby. Nelze vyloučit, že v těchto místech byl hradní areál předělen. Pokud by tomu tak bylo, stála by tato věž v čele jádra. Zbytky nejstaršího paláce lze rozpoznat v mnohokráte přestavované jižní části hradu. Zde, původně na nádvoří, byla vyhloubena i studna. Krásný hrad z počátku 14. století lze, i když v jeho poznání přetrvávají určité nejasnosti, klasifikovat jako příklad rozvíjení a obohacování bergfritového typu. Patří mezi hrady, v jejichž organismu se vyskytuje druhá věž. Výrazná flankovací schopnost obou věží na Pecce umožňuje předpokládat, že se jedná o jeden z ohlasů zásad aktivní obrany, vlastních francouzským kastelům 13. století.
Literatura o hradu Pecka
Rybička, A.: Hrad Pecka a držitelé jeho r. 1620–1624. Památky archeologické III (1859), str. 38–40
Engelmann, R.: Hrad Pecka (Nová Paka 1921)
Koudelka, J.: Popis hradu Pecky, AČ 31(1921)
Teplý, F.: K dějinám zámku Pecky u Jičína. Časopis Společnosti přátel starožitností XLIV (1936), str. 151–159
Kotíková, Z.: Pecka. Poklady národního umění XI (1940), Praha
Louda, Z.: Pecka (Pardubice 1968)
Novosadová, O. – Vlček, P.: Pecka – stavebně historický průzkum hradu (zámku). Pasport SÚRPMO, rkp. (Praha 1990)
Durdík, T.: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Praha, Wien – Köln – Weimar 1994)
Durdík, T.: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě (Praha 1998)
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, Libri 1999, str. 423–424