Hořicko - Školy - Základní školy - Rozdíly v kvalitě výuky nejsou. Pondělí 15. dubna 2024 
Školy
 Mateřské školy
 mateřská škola Ostroměř
 Střední školy a učiliště
 Umělecké školy
 Základní školy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Rozdíly v kvalitě výuky nejsou.

Na posledním zasedání městské rady v Hořicích byl kromě předběžného návrhu rozpočtu projednán i problém obsazenosti prvních tříd. V každé ze tří základních škol bude příští rok otevřena jedna první třída, celkový počet dětí tomu počtem odpovídá, avšak do jednotlivých škol jsou rozděleny nerovnoměrně. Vzniklou situaci bude nutné řešit úpravou spádových obvodů. Protože neexistuje žádná zákonná norma, která by tento problém upravovala, rozhodla rada jednomyslně, že ustanoví vyhlášku podle zákona o obcích.

Je možné, že více rodičů bude s tímto stavem nespokojeno, dají se dokonce předpokládat protesty a odvolání na krajský úřad. Někteří rodiče argumentují tím, že například školu Na Daliborce navštěvuje již starší z jejich dětí, ani to však nezakládá nárok na zařazení jejich dalšího potomka do výuky zde. „Tento problém vyvstal i v jiných městech, také připravují určitá opatření. Není možné, aby na některé škole první třída nebyla otevřena vůbec nebo jen velice slabě obsazena, a jinde by se ocitli na hranici kapacitních možností,“ vysvětluje mluvčí radnice Michal Kuchta. Kvalita výuky byla po provedených školních inspekcích zhodnocena jako vyrovnaná, z tohoto hlediska tedy není důvod některou školu upřednostňovat.


 

Článek  - Nové Noviny 14.2.2003

Město Hořice mění spádové obvody škol

V každé ze tří základních škol v Hořicích má být příští rok otevřena alespoň jedna třída pro žáky prvních ročníků. Aby došlo k jejich rovnoměrnému rozdělení, bude muset město některé děti zapsat na jinou devítiletku, než na kterou je rodiče přihlásili. Tato změna si zároveň vyžádá úpravu spádových obvodů škol.

Radnice už dnes očekává, že se objeví protesty rodičů, spojené s odvoláním na krajský úřad. Neexistuje totiž zákonná norma, která by zápisy prvňáků regulovala, pouze obecní vyhlášky.

Rada si je této skutečnosti vědoma, nicméně situace se musí nějakým způsobem řešit, protože jinak bude docházet k značně nerovnoměrnému naplnění škol. Zatímco na jedné by nebyla otevřena ani jedna třída a vytvoří se tam mezera, jinde by se ocitli na hranici svých kapacitních možností. Tento problém se netýká jen Hořic, ale i mnoha dalších měst, která připravují určitá opatření, uvedl mluvčí radnice Michal Kuchta.