Hořicko - Školy - Základní školy - ZŠ Komenského v Hořicích čeká změna Neděle 10. prosince 2023 
Školy
 Mateřské školy
 mateřská škola Ostroměř
 Střední školy a učiliště
 Umělecké školy
 Základní školy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
ZŠ Komenského v Hořicích čeká změna

MĚSTO HOŘICE vyhlašuje v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění konkurzní řízení na místo ředitele/ky školy: Základní škola Hořice, Komenského 338, okres Jičín.
Požadavky : vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb.,o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, podrobný životopis, koncepci rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu), výpis rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců), popř.doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 18.4.2003 na adresu :

Městský úřad Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice.

V Hořicích dne 24. března 2003.

Mgr. Ladislav Vrba
starosta