Ing. Iva Šedivá, Hořice
4. místo kandidátky ČSSD do Parlamentu ČR za Královéhradecký kraj

Paní inženýrko, jste členkou krajského zastupitelstva. Můžete našim čtenářům přiblížit jak jste byla dosud veřejně činná? Čeho si na své dosavadní veřejné práci nejvíce ceníte, co se Vám dle Vašeho názoru povedlo.

V letech 1995-1998 jsem byla členem městského zastupitelstva v Hořicích a byla jsem předsedou komise životního prostředí a komise sociální při městském zastupitelstvu.

Od vzniku krajské samosprávy roce 2000 jsem kromě činnosti zastupitelky místopředsedkyní výboru životního prostředí při Kraji královéhradeckém a členem Regionální rady soudržnosti za NUTS II pro kraj Liberecký, Pardubický a Hradecký. Musím říci, že na rozdíl od úkolů na úrovni samosprávy v Hořicích jsou úkoly na úrovni Kraje prozatím méně konkrétní, spíše koncepčního charakteru a výsledky práce by se měly objevit až po čase. Povedlo se mi myslím burcování na různých místech k zesílení činnosti, která by vedla k získání dotačních peněz z EU pro oblast životního prostředí v našem kraji.

V případě, že ve volbách uspějete, na co byste se chtěla jako poslanec zaměřit?

Chtěla bych pracovat v PS ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, v oblasti, která mi je nejbližší. Současně bych se ráda věnovala i otázkám uplatnění žen a jejich zrovnoprávnění v pracovním a společenském životě, pomoci ženám při řešení jejich specifických problémů, což by asi mělo být úlohou všech žen - poslankyň v parlamentu bez ohledu na politickou příslušnost.

Poslanec Parlamentu ČR je veřejná osoba s významným přímým i nepřímým vlivem. Co byste v případě volebního úspěchu, chtěla udělat pro Hořice a Hořicko?

Prvořadou úlohou poslance je zodpovědná práce v parlamentu na přípravě a schvalování zákonů. Uvědomuji si, že poslanec je zároveň malý ombudsman a této zodpovědnosti a úlohy vůči občanům okresu Jičín bych ráda dostála. Zkrátka každý by měl dveře se svými problémy u mne otevřené. Vždyť i mé heslo ve volební kampani zní: "Zodpovědně k lidem".

Během starostování Mgr.Vrby jste musela opustit místo ředitele Technických služeb Hořice. Jste připravena i po této zkušenosti spolupracovat se současným vedením města?

Na spolupráci se současným vedením města v případě mého zvolení nebude reálně čas ( teoreticky 4 měsíce, fakticky méně). Jako začínající poslanec bych měla řadu nových povinností a úkolů. Současné vedení města bude mít po prázdninách před sebou v podstatě jediný úkol - připravit Hořice na fungování jako obce III.stupně od 1.1.2003.

A co když po podzimních komunálních volbách, se vedení města nezmění?

Nyní spekulovat, jak dopadnou komunální volby v listopadu 2002 je předčasné. V každém případě se zastupitelstvo změní. Ale vy se asi ptáte, jak se zachovám, vyhraje-li v komunálních volbách ODS? Rozhodně bych se nezachovala jako svého času F.Kozel, bývalý vysoký činitel ODS a poslanec, který když v komunálních volbách vyhrála ČSSD, se snažil destabilizovat situaci vyvoláním nových voleb. Vůli voličů budu vždy respektovat a budu pracovat ve prospěch občanů Hořic.

Čtvrtá pozice na kandidátce ČSSD je pro získání poslaneckého mandátu velmi nadějná Pocházíte z Holovous a bydlíte v Hořicích, kde uvažujete o zřízení poslanecké kanceláře?

Konkrétně pocházím z Chodovic, abych věc upřesnila. Nerada rozděluji kůži medvěda, který běhá po lese. Ale budiž. Poslaneckou kancelář bych zřídila v Hořicích, v Nové Pace a v Jičíně.

Děkujeme za rozhovor.

Za www.horicko.cz dotazy kladl Zbyněk Zatloukal