Internetová diskuse s Petrem Cibulkou

(portrét Petra Cibulky naleznete zde)

Dotaz: Myslíte si že by mněl být pan G. Busch souzen?

Petr Cibulka : Domnívám se, že Bush starší by měl být nejtvrdším způsobem pranýřován za to, že v roce 1991, v době tažení americké armády na odzbrojený Bagdád, podlehl nátlaku Moskvy a postup americké armády zastavil. G.Bush mladší se teď pokouší jeho selhání napravit. Obávám se, že svět je dnes natolik zmanipulován proti Americe, že se mu to nepodaří. Jsem přesvědčen, že náš svět se dnes nachází v roce 1937, tedy před světovou válkou. Pokud se nepodaří zastavit plány Moskvy nejenom v Iráku, ale kdekoliv na světě, pokud plukovník KGB Putin, prezident Ruska, bude i nadále tak úspěšně štvát celý svět proti USA, třetí světové válce se nevyhneme.


Dotaz : Já osobně Bushovi a Američanům fandím a jsem jim zavázán při nejmenším za to, že za 2.svět. války osvobozovali Evropu, i když nemuseli!

Petr Cibulka : Já považuji USA za nejsvobodnější zemi této planety. Netvrdím, že vše, co činí federální vláda, je v souladu s představami "otců zakladatelů" USA o hledání nejvyšší pravdy a spravedlnosti cestou nezištné lásky. V každém případě však tvrdím, že americký občan má vůči své vládě a všem těm, které si ze svých daní platí, aby mu za jeho poctivě vydělané peníze také poctivě sloužili, mnohonásobně silnější pozici a možnosti, než jakýkoliv jiný občan tohoto světa, s výjimkou občanů Švýcarské konfederace. Obávám se, že tragická skutečnost, že Moskva skupováním světových masmédií dokázala zmobilizovat světové veřejné mínění proti této nejsvobodnější zemi dnešního světa, bude znamenat během několika málo let třetí světovou válku. Bohužel, ani současná česká vláda se nedokázala poučit z krize předcházející druhou světovou válku a svým postojem prokázala svoji nekompetentnost vést tuto zemi na straně civilizovaného světa v jeho boji s nacistickým režimem obdivovatele J.V.Stalina a Adolfa Hitlera Saddámem Husseinem. I za toto naše selhání budeme brzy tvrdě platit.


Dotaz : Věříte se současnou politickou garniturou ve světlé zítřky ?

Petr Cibulka : Pokud budeme věřit stále těmto lidem a ne sobě a Bohu, budeme vždycky podvedeni. V roce 2002 jsem šel s Pravým Blokem do voleb s tímto heslem: "Nevěříte politikům? No konečně! Věřte sami sobě!!! Proto podpořte náš program referend a přímé demokracie Všechna moc pro všechny." Viz.: http://www.pravyblok.cz/zprava.htm


Dotaz: ... a láska a pravda vítězí ... blbá pokračuje nálada ... humanitární bombardování následuje ... a stále to směřuje "ke světlým zítřkům" že ano ... jaksi ???

Petr Cibulka : Dokud se budeme tak zoufale bránit vlastní svobodě a z toho vyplývající zodpovědnosti a budeme vlastní svobodu a zodpovědnost do nekonečna delegovat na samozvané pseudoelity, aby za nás naše problémy vyřešily, nesmíme si stěžovat, že žijeme ve světě jaký jste popsal. Pokud dokážeme odepřít svoji důvěru a loajalitu těmto silám, které na nás k vlastnímu prospěchu a naší škodě stále víc parazitují, učiníme první krok ke skutečné svobodě a zodpovědnosti. Jak říkají Číňané: "Kdo chce ujít 10 000 mil, musí udělat první krok." Jsme dnes připraveni tento první krok udělat?


Dotaz : Nad naší politickou scénou, počínaje Vládou i Parlamentem se mi dělá špatně. Když takhle bude pracovat jakýkoli řemeslník, tak je jeho konec jistý. Například jednání Parlamentu o  statutu našich vojáků v Iráku, no ostuda. Vím že naše Vlády dokáže přežít všechno a republika se i po velkém krachu nemůže zrušit. Máme aspoň malinkou naději aspoň pro naše vnoučata, že se dožijí Právního státu? Práce policie na vyšších místech, obchodní soudy a vůbec soudy, práce antimonopolního úřadu který podporuje monopol podniků se státní účastí, vstup do EU. po kolenou ? Jsem účastníkem záchranných prací při a po povodních, a vím toho mnoho z pozadí, a když se Špidla nechal slyšet, že povodně zvládli bez problémů, je to na facku. Metro, včasná opatření a varování ještě než přišla voda, to všechno selhalo. Dodejte mi aspoň trochu naděje že to jednou bude lepší !!! Děkuji.

Petr Cibulka : Podpořte náš program decentralizace veškeré politické moci ze současných zločineckých mocenských center co nejníž dolů k občanům, a tedy pod jejich kontrolu, a uděláte pro sebe, pro nás i pro naše potomky nejvíc, co člověk ve svém životě vůbec může udělat.  Nevymýšlejme už žádná další specifika. Převezměme to, co dokázalo udělat už před stovkami let ze dvou nejchudších zemí této planety, tedy z vysokohorského Švýcarska a země nejchudších přistěhovalců - USA, dvě nejsvobodnější a proto i nejbohatší země tohoto světa. Až si budeme moci i u nás svobodně volit a svobodně odvolávat každého politika a nebo důležitého úředníka, soudce nebo policejního ředitele, tak jako to mohou už stovky let občané USA, budeme moci poprvé v historii této země říct, že žijeme ve svobodném státě svobodných občanů - daňových poplatníků. Záleží skutečně jenom na nás, kdy se pro tuto cestu rozhodneme. Já jsem připraven


Dotaz : Co si myslíte o volbě našeho presidenta?

Petr Cibulka : Větší ostudu jsem už dlouho nezažil. Dokud si lidé nebudou smět svého prezidenta volit přímo, a přímo ho taky odvolat pokud selže, o žádné poctivé prezidentské volby v naší zemi nikdy nepůjde.


Dotaz : Z naší politické scény mi není zrovna dobře. Možná se pletu, ale působí to na mne tak, že se spojila bývalá část mocných s částí bývalých disidentů a republika pláče. Peníze mizí v rukách tohoto spojenectví. Co je ale nejvíce na pováženou - je to, že se tomuto seskupení podařilo v ČR vymazat střední ekonomickou třídu. Tedy vyhlídky na budoucnost nic moc. Je to možné nějak změnit?

Petr Cibulka : Naprosto s vámi souhlasím. Pod tuto vaši analýzu se můžu sám podepsat. S jedinou výjimkou: v Chartě 77 bylo cca 50% spolupracovníků komunistické StB. Především její vedení bylo pod kontrolou StB. A pouze tito lidé se pod vedením svých řídících důstojníků dostali po 17. listopadu 1989 do vedoucích pozic jako tolik potřebná "revoluční" stafáž. Jak už jsem zde dnes několikrát řekl, cesta ke svobodě pro nás pro všechny vede před obnovení silní střední třídy schopné artikulovat svoje představy a hájit svoje zájmy. Vlastní politické nástroje, kterými bude možno naše oprávněné zájmy hájit, jsem zde už rovněž několikrát zmínil. Je to právo občanů - daňových poplatníků rozhodovat v referendech a iniciativách o všech záležitostech které se nás, podle našeho názoru, dotýkají.


Dotaz : Proč je kolem tolik nepravdy !

Petr Cibulka : Komunismus byl zločinecký systém. Žilo se v něm lépe zločincům než čestným a poctivým lidem. 17.listopad 1989 nebyl žádnou protikomunistickou revolucí, jak dnes učí ve školách soudružky učitelky naše děti. Byl to komunistický podvod, privatizační puč reformního křídla KGB a GRU, který měl udělat ze samozvaných správců této republiky, tedy z komunistické nomeklatury, komunistických SS Lidových milicí, komunistického Gestapa StB a dalších podobných zločinců, zákonné majitele této republiky. A to v plném rozsahu podařilo. Nejenom u nás, ale v celém sovětském bloku. Díky tomu žijeme v zemi, kde se zlo vyplácí a dobro je trestáno. V zemi, ve které je nevýhodné být poctivý , spravedlivý, pravdomluvný, podnikavý a zodpovědný, ale ve které je naopak velmi výhodné být zlodějem, podvodníkem, lhářem a tunelářem. Záleží jenom na nás, jak dlouho si to necháme líbit. Cesta z této situace je naštěstí opravdu velice jednoduchá. Politická strana Pravý Blok, jejíž jsem předsedou, si klade za cíl prosadit do stávajícího mafiánského systému této republiky základní principy, na kterých stojí americká republika "otců zakladatelů" a švýcarská konfederace, tedy dvou nejsvobodnějších politických systémů tohoto světa. V těchto dvou zemích si opravdu občané rozhodují v referendech a občanských iniciativách o všech záležitostech, které se jich, podle jejich názoru, sebeméně dotýkají. Mohou odvolat každého politika a nebo důležitého úředníka, které si ze svých daní platí, aby jim tito lidé za jejich poctivě vydělané peníze také poctivě sloužili, mohou si volit svého soudce, šerifa, atd. atd. Všechny tyto lidi mohou také v případě jejich selhání kdykoliv odvolat. Dokud si nedokážeme vybojovat stejná práva, jaká si dokázali vybojovat už před mnoha sty lety občané Švýcarské konfederace a USA, budeme vždy naprosto bezprávnými občany ve své vlastní zemi.


Dotaz : Když Vás slyším připadá mě, že neustále bojujete. Vyzařuje z Vás naštvanost až beznaděj. Je to tady opravdu tak velmi zaplevelené agenty a bolševikem?

Petr Cibulka : Myslím si, že slušný člověk by neměl kolem sebe tolerovat zlo, nespravedlnost, lež a podvod. Nedělal jsem to ani za komunismu a nemám v úmyslu se to učit dnes. Ať každý posoudí, jestli byla naše země "zaplevelená agenty a bolševiky" do 17.11. 1989 a odpovězte si na otázku, jestli v této zemi proběhla standardní denacifikace komunistického Československa podle vzoru Německa. Jak by dnes asi Německo vypadalo bez této denacifikace? A jak může bez poctivé debolševizace vypadat naše země? Když se podíváte na to, kdo zprivatizoval všechno, co u nás mělo jakoukoli hodnotu, zjistíte, že to byli komunisté, estébáci, milicionáři atd. Mezi privatizátory rozhodně nenajdete žádné politické vězně. A kdo má peníze, ten má v tomto světě i politickou moc, má v rukou masmédia - továrny na výrobu veřejného mínění a prostřednictvím nich může libovolně modelovat politickou situaci a politickou scénu, včetně politické reprezentace. Proto se třeba po 17.11. 1989, na rozdíl od komunistů a estébáků, tak obtížně dostávám do jimi kontrolovaných masmédií. Jediným řešením je podpořit v jakýchkoli volbách ty politické strany a ty politiky, jejichž program stojí důsledně na prosazení referend, občanských iniciativ, práva volit a odvolávat jakéhokoliv politika a nebo význačného úředníka, přímo občany. Tak jak to funguje ve většině států USA. Bez toho nebudeme mít proti těmto lidem nikdy šanci. 200 poslanců parlamentu si totiž vždycky koupíte snadněji než 10 milionů neprivilegovaných.


Dotaz : Kdy se podaří, aby se naše pravice sjednotila a byla tak důslednou protiváhou levicového hnutí (komunisté, sociální demokraté a lidovci)

Petr Cibulka : Jak už jsem zde několikrát řekl, 17.listopad 1989 nebyl žádnou protikomunistickou revolucí. Byl to pouze komunistický podvod. Politická scéna dnešní ČR tedy není autentická, vzešlá z boje proti komunistické diktatuře. Právě naopak. Je to pokračování předchozí komunistické Národní fronty. Dnes nám tedy vládne postkomunistická Národní fronta, která získala v parlamentních volbách 2002 důvěru 46% oprávněných voličů. Největší hrozbou pro toto umělé politické panoptikum by byla jakákoli autentická politická strana, která by se dokázala ubránit infiltraci agentů polistopadových tajných služeb. Vy znáte takovou politickou stranu, které se to podařilo? Podívejte se na analýzu projektu Demokratické unie (DEU) (na http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn1700/obsah /04.htm) a posuďte možnosti obrany proti zneužití vývěsního štítu "poctivá pravice". Jak chcete zabránit opakovanému zneužívání tohoto pojmu. Tato hra na poctivou pravici a poctivou levici je zde pouze proto, aby s námi mohli držitelé postkomunistické moci soustředěni v této Národní frontě, lépe manipulovat. A jediná z těchto stran však nebude nikdy bojovat za právo občanů rozhodovat sami v referendech o všech záležitostech, které se nás jakýmkoli způsobem dotýkají. Pak by nám totiž nemohli za naše peníze vládnout, ale museli by nám poctivě sloužit, protože jinak by byli námi odvoláni stejně, jako jsou nepoctiví a nebo neschopní politici odvoláváni ve většině států USA.


Dotaz : Pořád okolo sebe slyším nářek starých lidí po časech komunismu. Že to bylo lepší, a netunelovalo se. Já se ale ptám pane Cibulko. Nedělají náhodou ty tunely pořád ti stejní lidé v převlečených kabátech? Dnes nejsou soudruzi ale "páni podnikatelé".

Petr Cibulka : Máte naprostou pravdu. Ti, kteří říkají, že za komunismu bylo lépe, musí dostat pravdivou odpověď: DNESKA JE ZA KOMUNISMU!


Dotaz : Moravské naftové doly vlastní plukovník StB, s OKD to je podobné. Průmysl je dílem v rukou bývalé nomenklatury, dílem prodán za podivných okolností cizincům, dílem rozkraden či zkrachován. Myslíte si, že je reálná šance, že se to může v brzké budoucnosti změnit? Chybí tu HOSPODÁŘI typu Tomáše Bati, lidé, kteří zbohatli vlastní pílí a organizačními schopnostmi a ne zneužitím informací a zlodějnou. Komunisti už nejsou hrozbou, protože se z nich stali kapitalisti, hrozbou je, že se staneme párii ve vlastní zemi, neboť bolševik je mizerný hospodář a Němci toho využijí. Už teď se tu rozpínají a bude to stokrát horší.

Petr Cibulka : S vaším hodnocením dnešní situace naprosto souhlasím. Pokud chceme tuto situaci změnit ve prospěch poctivých, pracovitých, podnikavých a zodpovědných lidí, kteří na dnešní situaci nejvíce doplácí, musíme přestat podporovat ty, kteří se dostali do čela této země a totálně ji zruinovali. Tito lidé, to je spiknutí neschopných se všehoschopnými. Myslím si, že za 42 let komunismu a 13 let postkomunismu už své skutečné schopnosti a kvality dokonale předvedli. Bohužel jsme to my sami, kteří jim při každých volbách znovu a znovu dáváme svoji důvěru. 

Musím opět opakovat: Buď si ve své vlastní zemi dokážeme na držitelích moci vybojovat právo rozhodovat o všech záležitostech v referendech a iniciativách, právo kdykoliv a kohokoliv z těchto lidí v případě naší nespokojenosti odvolat, nebo zůstaneme, jak vy píšete, "párii ve vlastní zemi". Být páriem ve vlastní zemi je hodno pouze lokajských duší. Prezident Masaryk o nás už před 150 lety řekl, že jsme lokajským národem. Za těch 150 let se to ještě mnohonásobně zhoršilo. Tragedií lokajů ovšem je, že celý život prožijí jako lokajové a ne jako páni. 

Svobodný občan - svobodný daňový poplatník, je pánem ve své vlastní zemi. Tento status mu však nikdo nedá. Ten si musí vybojovat. Jsme připraveni vybojovat si status svobodných občanů ve svobodné zemi?


Dotaz : Dobrý den! Na žádných seznamech nejsou uvedeny adresy nebo aspoň místo působení agentů, snad z důvodu chránění jejich osobnosti ?!? No dobrá! Nemůže ale dojít k jistým záměnám a neodůvodněným podezřením díky častosti určitých jmen ? Co tak k datu narození doplnit i místo !!

Petr Cibulka : Naprosto s vámi souhlasím. Kdyby byl 17.listopad 1989 opravdu protikomunistickou revolucí a ne komunistickým podvodem, bylo by kompletní zveřejnění všech tajemství komunistické diktatury a sovětského okupačního režimu prvním krokem této "revoluční garnitury", pokud by sama měla přežít. Místo toho tito lidé udělali a dodnes dělají pravý opak. Já bych rozhodně zveřejnil všechno, co před námi 42 let tajili a dodnes tají. Opět záleží jenom na nás, jak dlouho budeme ještě při volbách dávat naši důvěru politickým podvodníkům, lhářům, manipulátorům, zlodějům a tunelářům. Pokud se nedokážeme v této věci my sami rozhodnout, nikdo jiný to za nás neudělá.


Dotaz : Před pár dny jsem si prohlížel svazky Stb(ofic.stránky MVČR) to,že tam chybí spousty jmen to jsem pochopil, ale že tam nejsou ze 40% uvedeny datumy narození a kde se ten dotyčný narodil,tak to je vrchol!! (to Stb byli padlí na hlavu?že to nepsali?) Tím pádem jsem pochopil,že s tím pan Cibulka a ani nikdo jiný nic neudělá a že je to zapomenutá věc. Zkrátka si myslím,že lidi nechtějí vědět pravdu a že je s tím konec!!!(vše bylo perfektně zmanipulováno) Co vy na to pane Cibulka?

Petr Cibulka : Máte naprostou pravdu. Tzv. oficiální kompletní seznamy komunistické StB jsou největším podvodem na této společnosti a světové demokratické veřejnosti od 17.listopadu 1989 a podvodné privatizace veškerého národního majetku ne do rukou těch nejlepších, nejpoctivějších a nejspravedlnějších, ale právě naopak - do rukou těch největších zločinců, které naše země kdy zplodila. Tedy do rukou komunistické nomeklatury, milicionářů a estébáků. Výsledkem je naše totálně vytunelovaná země, jejíž přiznaný i skrytý dluh už dnes přesáhl 50% HDP. Argentina prožila státní bankrot při zadlužení 40%. 

Co jsme si zvolili, to dnes máme a záleží pouze na nás, jak dlouho ještě chceme dávat svoji důvěru právě těmto lidem. Kdo nechce znát pravdu, vydává se předem bez boje do rukou lhářů a bude jimi vždycky zákonitě obelhán, podveden a okraden. Někomu to možná vyhovuje, ale já stále věřím, že těch ostatních je nás víc. Podpořme pro naši zemi program referend a přímé demokracie a staňme se tak sami pány v naší zemi. Pak nás už nikdo nebude moci okrást a my nebudeme muset za rozkradení a vytunelování naší země platit statisíce korun ze svých vlastních kapes. Dnes už standardní čtyřčlenná rodina bude muset ze svého rodinného rozpočtu zaplatit přibližně jeden milion korun za tyto státem tolerované zlodějny.


Dotaz : Jaký je pravý rozdíl mezi Vašimi seznamy a seznamy vydanými MVČR? A proč chybí tolik estebáků v seznamech?

Petr Cibulka : Naše seznamy byly od počátku zpochybňované jako velmi neúplné, ale teď najednou, když se to začalo hodit, byly vyzdviženy jako nejvyšší norma! Získali jsme je na jaře 1992, tedy s dvouletým zpožděním. Co se s nimi tyto dva roky dělo zřejmě ví jenom málokdo. Osobně jsem dnes přesvědčen, že ani naše tehdejší seznamy zdaleka kompletní nejsou. Nejvíc zaráží skutečnost, že v nich chybí mladá generace udavačů komunistické StB. Ti byli zřejmě, jako ti perspektivní konfidenti, po listopadu 1989 využiti pro další potřebu této pseudorevoluční garnitury a za databáze vyřazeni. Totéž se týká třetí správy StB - VKR atd.atd. 

Nikdy nebyly zveřejněni NEJPROMINENTNĚJŠÍ agenti F (Viz Milan Churaň, Necenzurované noviny 17/2000, str.2-3, nebo http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn1700/obsah /index.htm). 

Nikdy nebyl zveřejněn fond Z s dnes už 5 000 svazky našich nejprominentnějších minulých, současných a budoucích politiků! Ministr vnitra Gross dnes už dokonce tvrdí, že žádný FOND Z neexistuje! Naposledy to sdělil překvapenému národu v Kotli 27.3.2003. Nebyl zveřejněna komunistická vojenská rozvědka, nejdůležitější a nejsilnější špionážní mocenská složka komunistické diktatury a sovětské okupační správy, napojená přímo na sovětskou vojenskou špionáž GRU, nebyl zveřejněna Zpravodajská služba vojsk Pohraniční stráže, agenti komunistické policie, komunistických SS lidových milicí a zřejmě řada dalších správ StB, které jsou vyjmenovány v N.N.01/1999 na straně 17. 

Nevěřím, že komunistická rozvědka StB získala za mnoho desítek let své zločinné činnosti ve prospěch nastolení komunismu na celém světě prostřednictvím svých tisíců důstojníků celkem pouhých 9 600 agentů! Z toho údajně pouze 3 100 českých občanů. To by totiž znamenalo, že každý rok dokázali tyto tisíce komunistických fízlů naverbovat pouze 75 osob s českých státním občanstvím!!! Pak by ovšem všechny kontrarozvědky zemí svobodného světa desítky let lhaly, když tvrdily, že komunistická špionáž ohrožuje svobodu západu a vývozem drog na západ rozkládá západní civilizaci. Lhali by i všichni přeběhlíci z komunistických tajných služeb na západ, kteří všechny tyto hrozby v plném rozsahu potvrdili. Kdyby tato oficiální verze dnešní české rozvědky ÚZSI, vedené tajemníkem krajského výboru KSČ Jaroslava Šabaty, Petrem Zemanem a dnes Františkem Bublanem, sběhlým katolickým knězem, rovněž chartistou z okruhu Jaroslava Šabaty, byla pravdivá, nečelila by dnes západní Evropa a USA drtivé ofenzívě ruského státního organizovaného zločinu, prezentovaného Moskvou jako tzv. ruská mafie, se kterou Moskva nemá nic společného.


Dotaz: Někteří lidé jsou ve Vašem seznamu uvedeni třeba pětkrát a v seznamu MV ČR jen jednou nebo dvakrát. Měl jste jiné nebo úplnější zdroje?

Petr Cibulka : Naše seznamy vychází ze stejných archivních zdrojů, jaké má dnes k dispozici ministerstvo vnitra. Trojnásobný rozsah našich velmi neúplných seznamů oproti ministerským, údajně kompletním seznamům, by mělo věrohodným způsobem vysvětlit ministerstvo vnitra. Toho se od něj ale rozhodně nedočkáme. Pokud se jím necháme opět tak snadno zmanipulovat, musíme hledat chybu sami u sebe. Informací totiž máme dnes dostatek.


Dotaz : Chtěl jsem se podívat na váš seznam, ale klientský program nejde stáhnout. Jinak 4G dat je už celkem pořádnej kousek dat.

Petr Cibulka : S naší komplexní internetovou databází, která byla umístěna mimo území ČR, aby nebyla zničena po přijetí zákona "Na ochranu osobních údajů", prosazeného Cyrilem Svobodou a Vladimírem Mlynářem, o kterém já mluvím jako o zákonu na ochranu komunistů, milicionářů, estébáků a dalších podobných zločinců, jsou od zveřejnění oficiálních ministerských seznamů StB obrovské problémy. 

Kontrolu nad naší databází bohužel získali agenti postkomunistických tajných služeb operujících v USA. Jistý Rostislav "Ross" Hedvicek tuto databázi vyčistil od mnoha dosud aktivních agentů postkomunistické civilní a vojenské rozvědky a jak se zdá, po zveřejnění oficiálních seznamů celou databázi vyřadil z provozu. Odmítá komunikovat už dva roky se mnou i se všemi mými přáteli v zahraničí. 

Musím bohužel přiznat, že jsem se stal obětí profesionální zpravodajské hry, kdy největší "bojovník proti komunismu" na světovém internetu získal v kritické situaci moji důvěru a po čase i tuto databázi, aby ji zachránil před postkomunistickým režimem České republiky. Stažení této databáze z internetu znamená, že tato moc se snaží všemi prostředky zabránit svým vlastním občanům porovnávat podvodnou oficiální ministerskou databázi s naší autentickou databází. Opět záleží pouze na nás, jak dlouho si to necháme líbit.


Dotaz: co si myslíte o tom,že tady byl každý druhý před převratem KOMUNISTOU jen aby se udržel na svém fleku a to platí i u pop zpěváků a dnes je úplně každý antikomunista

Petr Cibulka : Národním rysem českého národa není osobní statečnost ani schopnost být poctivý alespoň sám k sobě. Neschopnost postavit se zlu a jeho nositelům a naopak bránit dobro a jeho nositele nás vždy neodvratně přivede ke zločineckým nemravným systémům, jako byl nacismus, komunismus nebo postkomunismus. Dokud budeme žít jako loajální občané spokojeně v zemi, ve které se zlo vyplácí a dobro je trestáno, situace se nezlepší. Otázka stojí tak, jestli vůbec chceme žít někdy v zemi, ve které bude opravdu dobro odměňováno a zlo trestáno a jestli jsme my sami pro to ochotni něco udělat a něco obětovat. Cesta spravedlivého v zemi nespravedlnosti je vždycky cestou kříže.


Dotaz: Co si myslíte o tom, že v seznamech je vedena i Jiřina Bohdalová, známá česká herečka, jako agent. Pokud vím, nikdy se k tomu veřejně nepřiznala.

Petr Cibulka : Když jsme Jiřinu Bohdalovou zveřejnili v roce 1992 poprvé, zaútočila na nás, že jsme ji hrubě pomluvili. Po 11 letech ji znovu zveřejnilo Ministerstvo vnitra. Znáte agenta, který by se dobrovolně přiznal?


Dotaz: Pane Cibulko prosím Vás je možné, že člověk uvedený ve Vašich seznamech i seznamech MVCR jako kandidát tajné spolupráce a současně i tajný spolupracovník ( agent) o své "práci" pro StB nevěděl a vykonával ji jako své běžné zaměstnání. Nebo zcela jasně podepsal spolupráci a byl za ni i odměňován?

Petr Cibulka : Naprostá většina osob, evidovaných v kategorii důvěrník StB nebo kandidát tajné spolupráce o svém spojení s komunistickou StB věděla. V některých případech je však obtížné to dokázat. Neznám však ani jediného tajného spolupracovníka - agenta, který by nevěděl, že nepracuje pro komunistickou StB. Většina udávala své spoluobčany StB z přesvědčení, protože to bylo pro ně výhodné, malá část byla za tyto věci placena. Kdo do které kategorie patřil zjistíte, když využijete svého zákonného práva a požádáte MV ČR o nahlédnutí do agenturního svazku dotyčné osoby.


Dotaz: Hezký den, prosím o vysvětlení pojmu ze svazků StB (seznamů spolupracovníků s StB) „nepřátelská osoba“. Ke komu byla nepřátelská a co měla za postavení, když je u ní navíc uvedeno že byla třeba agent? Děkuji.

Petr Cibulka : Kategorie "nepřátelská osoba" se týkala odpůrců komunismu. Bohužel StB se podařilo značnou část těchto lidí časem zlomit, koupit nebo zastrašit získat ke spolupráci. Nikde není víc udavačů StB než mezi politickými vězni komunismu, kněžími, umělci, atd. Stejně tak se mohlo stát, zejména po sovětské okupaci v roce 1968, že řada superkádrů StB, KSČ nebo Lidových milicí nedokázala zachránit před sovětským vedením svoji věrohodnost a ocitla se mezi "nepřátelskými osobami". A spousta z nich se zase postupně ocitla zpátky mezi agenty. Právě z tohoto důvodu vytvořil první polistopadový federální ministr vnitra JUDr.Richard Sacher dne 2.dubna 1990 Fond Z. 

Do tohoto fondu Z převedl agenturní svazky prezidenta republiky, všech členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky, poslanců Federálního shromáždění, poslanců České národní rady a Slovenské národní rady a předáků politických stran. Tímto způsobem se pokusil zablokovat politický vývoj a zabránit veřejnosti poznat pravdu o polistopadové politické reprezentaci. Jak sám napsal, udělal to "v zájmu zajištění stability politického vývoje". Nelegální lustrací těchto lidí totiž zjistil, že 50% z nich pracovalo pro II. správu komunistické StB, zabývající se bojem proti vnitřnímu nepříteli. Vzhledem k celkovému počtu komunistických tajných služeb je možno říct, že standardní polistopadový český politik pracoval nebo ještě stále pracuje v průměru pro 3 až 4 tajné služby.


Dotaz: Je pravda, co se o Vás psalo, a to, že na Vás byla "nasazena" jistá osoba ženského pohlaví. Od té doby o jste se polevil ve své činnosti za honbou agentů STB. Co je na tom pravda?

Petr Cibulka : Tyto informace jsou pravdivé pouze částečně. O mé bývalé ženě ing.Janě Cibulkové-Čechové - Hrbkové se opravdu v této souvislosti často psalo. V oficiálních seznamech ji ovšem nenajdeme. Jak dokazují naše Necenzurované noviny 1991 - 2001, které jsou k dispozici na internetu na www.cibulka.net, nikdy jsem ve svém boji za pravdu a spravedlnost pro všechny, tedy jak pro zločince, tak i pro jejich oběti, nepolevil. Pokud někdo tvrdí opak, vědomě lže. Jinak je ovšem pravda, a kpt. BIS Vladimír Hučín to potvrzuje, že BIS od r.1992 na mě založila objektový svazek a důsledně likvidovala všechny mé politické, novinářské a ekonomické aktivity. Obávám se, že tyto zločinecké a protiústavní operace postkomunistických tajných služeb proti všemu o co usiluji i nadále pokračují. Jak dokazují informace MFDnes z tohoto týdne, i ministři vnitra Gross a obrany Tvrdík jsou přesvědčeni, že na nich BIS "pracuje". Před několika týdny totéž zaznamenal předseda parlamentního klubu ODS ing.Vlastimil Tlustý a několik dalších poslanců. Opravdu nežijeme ve svobodném a právním státě. U nás nerozhodují v politické soutěži pozitivní hodnoty, ale pouze to, kdo má na ty druhé více kompromitujícího materiálu. Sv.Augustin už před 1 500 lety napsal: "Co je stát bez spravedlnosti? Jen banda lupičů!"


Dotaz: 21.srpna 1988 proběhla na Václaváku demonstrace, která komunistum vyrazila dech. Mezi skandovanými jmény bylo i Vaše. Měl jste o těchto akcích tenkrát nějaké informace a povzbuzovaly Vás?

Petr Cibulka : Tehdy jsem žil pod policejním dohledem v Brně a do Prahy jsem se bohužel dostat nemohl. Každá taková akce mě však úžasně povzbudila. Tehdy jsem bohužel netušil, že za každou protikomunistickou demonstrací byla obrovská a nevyčerpatelná práce komunistické StB. Tyhle věci jsem začal pomalu chápat až začátkem roku 1990. Přesto to byla pro mě nádherná doba spojená s mnohými očekáváními a ještě většími iluzemi. Stále máme možnost mnohé z těchto očekávání vybojovat. Opět záleží jenom na nás.


Dotaz: Jakou roli sehrál po roku 1989 bývalý prozatímní ředitel BIS pan Devátý?

Petr Cibulka : V rámci daných možností pozitivní.


Dotaz: proč z vás vždycky v televizní debatě, kam se zřídka dostanete dělají zakomplexovaného blázna ?... a dále mne zajímá, čím se živíte...

Petr Cibulka : Všechna masmédia jsou pod kontrolou komunisticko=postkomunistické moci. Není jediný důvod se domnívat, že by právě tato moc měla zájem prezentovat mě, pětinásobného politického vězně komunismu a vydavatele seznamů důstojníků a spolupracovníků komunistické StB v pozitivním světle. Pokud mě už vůbec dají možnost promluvit v jejich masmédiích, a to je opravdu jen velice zřídka, většinou vše podstatné pečlivě vystříhají a doplní vlastním komentářem. Dokud budeme i nadále poslušně volit ty, které nám parlamentní strany ke zvolení předloží, nebude to nikdy jinak. Jak už jsem zde několikrát řekl, pokud nechceme být do konce svého života vždy mezi těmi podvedenými, okradenými a obelhanými, musíme podpořit nositele takového politického programu, který by byl schopen decentralizovat veškerou moc a vliv ze současných mocenských a vlivových center co nejníž dolů k občanům - daňovým poplatníkům, kterým má veškerá moc v této zemi sloužit. Jaká je skutečnost vidíme už desítky let všichni nejenom kolem sebe, ale většina z nás už i sama na sobě. Zachránit se ale musíme sami. Držitelé moci to za nás rozhodně neudělají. Proto je už dále nepodporujme a orientujme se na prosazení staletých principů švýcarské demokracie a americké republiky do politického systému naší země. 

Živím se jako svobodný novinář podporovaný svými příznivci. Ujišťuji vás, že z toho u nás ještě nikdo nezbohatl.


Kompletní soubor otázek a odpovědí Petra Cibulky najdete na adrese: ZDE