Hořicko - Kultura - Erbenův večer v Hořicích Pondělí 20. května 2024 
Kultura
 Divadelní soubor Erben
 Divadla
 DKK Hořice
 Kina >>>
 Koncerty
 Přednášky
 Výstavy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
29.10.2011 - Muzeum Hořice
Erbenův večer v Hořicích

V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození jednoho z největších rodáků našeho kraje - Karla Jaromíra Erbena (1811 Miletín – 1870 Praha) a pro toto významné jubileum připravily pracovnice Městského muzea a Městské knihovny Hořice řadu akcí, které se skryly pod společný literárně-výtvarný projekt nazvaný "Karel Jaromír Erben a jeho kraj". V jeho rámci byly vyhlášeny dvě soutěže – fotografická "Tudy chodil Karel Jaromír", a výtvarná "Erbenův svět dětskýma očima". Knihovna připravila pro žáky základních škol dva typy literárních besed - pro mladší "Povídám, povídám pohádku" a pro starší vyprávění o Erbenově Kytici. Těchto besed, při nichž se účastníci dozvěděli zábavnou formou o Erbenovi mnohem víc, než je ve školních osnovách, se do konce října zúčastnilo celkem 320 dětí. Další informace pak žáci a studenti získali v hořickém muzeu při komentované prohlídce výstavy "Karel Jaromír Erben a jeho doba", uspořádané ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd v Praze. Vystaveny byly i vzácné předměty z vlastních sbírek, především rodinná korespondence a první výtisky některých Erbenových děl. Poslední část výstavy tvořilo 11 hádanek, vztahujících se k nejznámějším Erbenovým baladám a pohádkám. Správní luštitelé pak byli pohádkově odměněni z truhličky pokladů. Také o tuto akci byl ze strany hořických a venkovských základních škol, hořických středních škol i veřejnosti mimořádný zájem, a tak pracovnice muzea evidovaly koncem října téměř tisíc návštěvníků!

S velkým zájmem se setkaly i obě soutěže, do kterých byla přihlášena přibližně stovka soutěžních prací, o nichž pak rozhodla odborná porota.

Vyhlášení výsledků obou soutěží proběhne na slavnostním večeru v Divadelním sále hořické radnice v pondělí 7. listopadu 2011 od 17 hodin, tedy přesně ve výroční den Erbenova narození. V programu vystoupí žáci literárně-dramatického a hudebního oddělení Základní umělecké školy Hořice. Poté proběhne vyhlášení výsledků a předání cen, které věnovali Papírnictví Svoboda, Fotograf Martin Hlaváček, Knihy – papír Hamáčkovi a nakladatelství Albatros. V přilehlých prostorách radnice pak proběhne vernisáž výstavy soutěžních prací, která potrvá do 23. listopadu. Na tento slavnostní večer i na prohlídku výstavy srdečně zveme nejen účastníky projektu, ale i všechny, kteří si chtějí připomenout osobnost a dílo básníka, spisovatele a historika Karla Jaromíra Erbena.
PhDr. Oldřiška Tomíčková