Hořicko - Úřady - Město prý kontrolora nepotřebuje, je malé Neděle 25. února 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Město prý kontrolora nepotřebuje, je malé

Dne 8.3. 07 byl  na info@horicko.cz zaslán e-mailem článek s prosbou o zveřejnění. Předkládáme jej veřejnosti bez úprav:

Vážení čtenáři a občané města Hořic, několik postřehů, informací z jiného úhlu pohledu na  obsah článku Radnice kontrolora nepotřebuje, funkci zrušila (viz níže), který byl publikován na www. Horice.org 1. března a 23. února 2007 v NN

 • zákon  320/2001Sb., na základě kterého radnice pracovní pozici kontrolora v roce 2003 zřídila, je doposud stále  platný, zatím nebyl zrušen
 • vyhláška 416/2004, dle které se tento zákon provádí, je také platná
 • tedy stále existence kontrolora v organizační struktuře úřadu má oporu v zákoně
 • schéma kontroly města Hořice- příloha Kontrolního řádu města Hořice - v době působnosti kontrolora na radnici 

  

Vnější veřejnosprávní kontrola

Vnitřní veřejnosprávní kontrola

řídící

vnitřní audit

o d p o v ě d n o s t

starosta

tajemník

 

starosta

kontrolor - Ko

vedoucí odborů a organizačních složek - VO

vedoucí odborů - VO

ředitelé příspěvkových organizací - Ř

d r u h y   k o n t r o l y

na místě

 

předběžná

 

průběžná

 

následná

audit

výkonu,systému finanční

předběžná

průběžná

následná

v ý k o n    k o n t r o l y

starosta - Ko

tajemník →Ko

 

 starosta →Ko

 

 

 

VO u řízených složek

Ko +přizvaný pracovník

 

VO, Ř

 

VO, Ř

 

VO, Ř

č e t n o s t

při sestavování rozpočtu

v pololetí

dle plánu

Ko

 

dle potřeby a probíhajících účetních operací

ročně            

 /dle plánu/

v ý s t u p y z provedené kontroly

protokoly se všemi náležitostmi + opatření k nápravě 

 • kontroly probíhaly dle plánů schválených radou města /předpisy, majetek, výkonnost, výdaje/
 • ke každé kontrole bylo třeba písemného pověření starosty a dalších povinných náležitostí dle zákona 320/2001 Sb.
 • k  práci kontrolora nebyly výhrady, ani stížnosti, právě naopak
 • rada města dne 22. ledna 2007 přijímá usnesení o změně organizační struktury úřadu, a tím ruší kontrolora města /jeden z předložených materiálů do rady byl plán kontrol na rok 2007/
 • každá kontrola z logiky věci musí být nezávislá, v případě avizovaného rozdělení pracovní náplně kontrolora mezi úředníky se klidně může přihodit, že úředník bude kontrolovat „sám sebe“ 
 • taková záležitost jako organizační struktura úřadu se nemění „podle počasí“
 • kontrola dle zákona 320/2001Sb. nespočívá pouze v kontrole financí, ale sleduje celý proces konkrétní „účetní operace „ /termín ze zákona/ hodnotí její hospodárnost, účelnost,  efektivnost, míru rizika, zákonnost, dodržování vnitřních předpisů apod.

  /DM/
   

Níže uvedený článek byl zveřejněn na webových stránkách města Hořice www.Horice.org dne 1. 3. 2007


Radnice kontrolora nepotřebuje, funkci zrušila
Datum: 1.3.2007 v 13:40,
Rubrika: Město Hořice

S městskou kontrolorkou, která dohlížela na chod úřadu a všech městských organizací, se v Hořicích rozloučili. Radnice funkci zcela zrušila a její kompetence převedla na pracovníky finančního odboru.
„Patnáctitisícové město nepotřebuje ze zákona kontrolora. Místo jsme se proto rozhodli zrušit. Díky tomu uspoříme na jednom platu, protože o kontrolní činnost se podělí současní pracovníci ekonomického úseku," řekl starosta Ivan Doležal. Stávající úředníci tak převezmou dohled nad třinácti příspěvkovými organizacemi, které spadají přímo pod město.
Zrušení funkce kontrolora, kterou v Hořicích vykonávala Marcela Drašarová, přichází v době, kdy město odhalilo statisícovou zpronevěru na městské policii. Právě v případě strážníků se radnice rozhodla zásadně změnit dosavadní systém kontroly, důrazněji chce dohlížet zejména na vydávání blokových pokut.

Zdroj: www.jicinsky.net, týdeník regionu  vychází každý pátek, článek z vydání 2. 3. 2007