Hořicko - Školy - Umělecké školy - Pozvánka SPŠKS („hořické šutrárny“) Pondělí 15. dubna 2024 
Školy
 Mateřské školy
 mateřská škola Ostroměř
 Střední školy a učiliště
 Umělecké školy
 Základní školy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
7.6.2004 - Redakce
Pozvánka SPŠKS („hořické šutrárny“)

Oslavy 120. výročí založení školy

a 4. mezinárodní výstavu kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií
KÁMEN HOŘICE 2004

10. ~ 12. června 2004

areál Střední průmyslové školy kamenické a sochařské
odborný garant: Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky
spolupořadatel: Město Hořice


Vážení přátelé, veletrh navazuje na předchozí, velmi úspěšné ročníky. Kamenosochařství a kamenictví má v Hořicích dlouholetou tradici. Vzešlo odtud již mnoho generací odborníků tohoto významného odvětví. Svědectvím je nejen oslava založení a trvání školy a komerční výstava, ale také vydání publikace Ing. Erika Tichého: „120 let hořické školy pro sochaře a kameníky“.

Součástí oslav 120. výročí založení sochařsko kamenické školy a výstavy KÁMEN HOŘICE 2004 je výstava školních prací (2. patro a přízemí hlavní budovy), setkání absolventů, aukce školních výrobků, soutěž o nejlepší exponát a nejlepší expozici výstavy a další společenské akce.

Vážení přátelé, nad celou akcí převzali osobní záštitu:
JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

a další záštita byla udělena:
Ministerstvem kultury České republiky
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
Českým báňským úřadem Praha


Program oslav a výstavy: 


Výstava je pro návštěvníky otevřena denně od 9 ~ 17 hod.


· čtvrtek 10. 6. 2004 
- 10 hod. - slavnostní zahájení výstavy s pozvanými hosty v knihovně školy 
- 1930 hod. - společenský večer s vystavovateli a pozvanými hosty spolu s vyhlášením výsledků soutěže vystavovatelů

· pátek 11. 6. 2004 
- 10 ~ 12 hod. – seminář Diamanty na kámen, přednáší p. Benc z fa Urdiamant s.r.o.; Chemie na kámen, přednáší Roberto Vescovo z fa Bellinzoni – 1. patro hlavní budova školy, učebna č. 35 
- 14 hod. - valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR

· sobota 12. 6. 2004 
- 10 hod. - slavnostní shromáždění absolventů školy v hořickém kině
- 1130 ~ 1330 vystoupí v areálu hudební skupina Rangers - Plavci
- 14 hod. – aukce žákovských výrobků
- 19 hod. – Kamenická zábava se srazy absolventů v KD Koruna (vstupné 100,- Kč); místa lze rezervovat u p. Chomouta na tel.: 723 073 463


více informací www.spsks.cz