Hořicko - Obce Hořicka - Hořice - Jsme hrdí, že Hořice jsou kulturním městem Úterý 7. února 2023 
Obce Hořicka
 Regiony na Hořicku >>>
 Za hranicemi Hořicka >>>
 Po kom se jmenují ulice Hořicka? >>>
 Bašnice - www
 Bezník
 Bílsko
 Bílsko - www
 Boháňka
 Boháňka - www
 Borek
 Březovice
 Bříšťany
 Cerekvice nad Bystřicí
 Červená Třemešná
 Červená Třemešná www
 Cerekvice n.B.- www
 Chodovice
 Chomutice
 Chomutice - www
 Chroustov
 Chvalina
 Dachovy
 Dobeš
 Dobrá Voda
 Dobrá Voda - www
 Holovousy
 Holovousy - www
 Hořice
 Hořice MěÚ - www
 Jeníkov
 Jeřice
 Konecchlumí
 Lázně Bělohrad - Anenské lázně
 Lázně Bělohrad MěÚ
 Lázně Bělohrad
 Lískovice
 Lískovice - www
 Lukavec
 Miletín
 Miletín - www
 Milovice
 Milovice camping
 Mlázovice
 Mlázovice - www
 Nový Bydžov
 Nechanice
 Nechanice - www
 Nová Paka - www
 Nová Paka
 Ostroměř
 Ostroměř - www
 Pecka
 Pecka - www
 Petrovičky
 Podhorní Újezd - Vojice
 Podhorní Újezd - Vojice - www
 Polšť
 Rašín - www
 Rohoznice s Horkami a Polákovem( Polštěm)
 Sobčice
 Sobčice - www
 Sukorady - www
 Třebnouševes
 Třebovětice
 Úhlejov
 Úhlejov - www
 Želejov


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Jsme hrdí, že Hořice jsou kulturním městem

 Aleš Svoboda ze Šance pro rozvoj je známou tváří ve vedení města Hořice. Z pozice místostarosty se však přesouvá do vrcholné funkce a křeslo starosty přejímá od Ivana Doležala, který se stane místostarostou.

Výměna stráží. Čím budou pro Hořice typické následující čtyři roky?

Povolební vyjednávání byla složitá. Jste spokojený, jaká koalice se v Hořicích vytvořila?
Ano, jsme spokojení. V podstatě respektujeme výsledky voleb a uklidněná veřejnost je také odpovědí na otázku, jestli bylo naše rozhodnutí správné.

Všimnou si občané nějakého rozdílu v tom, jak jedná vedení města?
Při ustavující schůzi zastupitelstva jsem řekl, že budu prosazovat týmového ducha. Tím jsem myslel práci v radě, s odbory, organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a hořickými spolky. Těším se na spolupráci s jejich zástupci a věřím, že změna bude patrná i z pohledu běžného občana.

Máte před sebou čtyři roky volebního období. Co bude hlavním úkolem?
Prvořadým úkolem je dokončení územního plánu města. Máme rozjeto několik žádostí do dotačních titulů na zateplování škol a školek, dále se ucházíme o dotaci na zrestaurování převlékáren na koupališti Dachova. To jsou věci, které jsou v běhu a které je třeba dotáhnout. Investice jsou nastavené tak, že se veřejné budovy budeme snažit udržovat v dobrém stavu nebo je opravovat. Pochopitelně budou ve městě pokračovat i další investiční akce.

O jaké školy a školky jde?
Jedná se téměř o všechny, zateplená je momentálně jediná školka A MŠ Na Daliborce má vyměněná okna a dveře. Máme potvrzenu žádost o dotaci na Mateřskou školku Husova a Základní školu Komenského. Tyto akce se tedy budou realizovat, pokud nedojde ke komplikacím. Zůstává otázkou, co udělat s dalšími budovami, například se Základní školou Na Daliborce, Na Habru nebo Mateřskou školou Na Habru. U nich musíme uvažovat, zda by nestálo za to nedělat jejich kompletní zateplení, ale třeba jen vyměnit okna a zateplit střechu. Je potřeba se poradit s odborníky a podiskutovat o tom. A ještě zpět k investicím. Jsou rozeběhnuty akce ve spolupráci s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín. Máme připravené projektové dokumentace na opravu některých ulic, například Maixnerovy nebo Otakarovy. Dále je třeba zajistit zasíťování dalších pozemků v ulici Karla Kofránka. Stávající pozemky na rodinné domy jsou už skoro rozprodané, takže je třeba připravit další ulici, která se bude napojovat zpět na ulici Šalounovu.

Mluvíte teď o příštím roce, nebo se tato akce rozprostře do celého volebního období?
To jsou rozhodně investice, které se rozprostřou do několika let. Pracujeme na programovém prohlášení, takže konkrétní být nemohu.

Kdy lze očekávat, že programové prohlášení bude hotové?
Mělo by být do měsíce od ustavující schůze. Pracujeme na něm. Určitě ho chceme mít do 8. prosince, kdy bude opět zasedat zastupitelstvo města.

Teď z hlediska rozpočtu na rok 2015. Budete ho schvalovat opět až po začátku příštího roku, jako tomu bylo doposud?
Pokud bychom ho chtěli schválit tak, aby fungoval už od začátku ledna, musely by přípravy být už trochu dále. Volby jsou jedním z důvodů, proč tomu tak není. Proto budeme pokračovat v trendu posledních let, že se rozpočet bude schvalovat na přelomu února a března 2015. Vážně uvažujeme o tom, že v budoucnu najedeme na režim, kdy rozpočet bude schválen od začátku kalendářního roku.

Co se týče zadlužení města, předpokládáte, že si Hořice budou zřizovat další úvěry?
Mám skoro chuť říct, že vylučuji další zvyšování dluhu města. Pro mě osobně je to nepřijatelné. Je pravda, že u nějaké velké investice, například zmiňované rekonstrukce Otakarovy ulice, bude možná nutné využít kontokorent, ale další úvěry, tomu jednoznačně říkám ne.

Jaký máte názor na situaci ohledně středních škol v Hořicích? Tím teď myslím, zda bude pokračovat podpora města soukromému Hořickému gymnáziu, které má pronajatu budovu za symbolický poplatek?
Vzhledem k tomu, že koalice z minulého období zůstává v podstatě stejná, podpora, která byla dána, bude pokračovat. Nikdy neříkej nikdy, může se stát něco, co se vedení města nebude líbit a další podporu bude více zvažovat, nyní se ale na původním rozhodnutí nic nemění. Pokud škola bude mít dostatek studentů, bude na tom finančně lépe. Jsme domluveni se zástupci školy, že pokud by se škole začalo dařit, začínali bychom narovnávat nájemní vztah, abychom jako město do budovy mohli investovat. Nájemné je nyní třicet tisíc. Za to nejsme schopni provádět větší opravy.

Mělo by město podle vás investovat do oprav budovy polikliniky v Klicperově ulici? Jak se k tomu stavíte?
Budovu polikliniky se městu nepodařilo prodat. Pokud má městu zůstat, bude muset do ní investovat nějaké peníze. Je potřeba vyměnit sítě, zrekonstruovat sociální zařízení, také okna jsou původní. A to jsou jen nejpalčivější problémy.

Na jednom ze zasedání zastupitelstva se také otevřela problematika drobné kriminality ve městě. Jak hodnotíte
spolupráci městské a státní policie? Není potřeba u městské policie posílit stav?
Myslím si, že když ve městě působí 18 státních policistů, městští strážníci by jejich funkci úplně zastávat neměli. Městská policie funguje dobře, ale je potřeba pracovat na tom, aby byla více vidět. Samozřejmě každá organizace má svoje rezervy a my se budeme snažit činnost městské policie ještě zlepšit.

Jste spokojen s tím, jak fungují technické služby? Tím myslím čistota v ulicích, sekání trávy a podobně. Dočkáme se nějakých změn?
Technické služby nejsou příspěvkovou organizací města. Jsou soukromou společností, a to je zřejmě ten základní problém. V podstatě jim říkáme, aby si hledaly zakázky a generovaly pro sebe zisk a zároveň chceme, aby nám prováděly údržbu města za malé peníze. To jsou dva prvky, které jdou proti sobě. Obecně si ale myslím, že fungují docela dobře, ale i tady je určitě co zlepšovat.

Jak velkou prioritou bude alespoň částečná rekonstrukce Domu kultury Koruna?
Problém je v tom, že ještě nemáme programové prohlášení. Šance pro rozvoj měla rekonstrukci ve svém volebním programu. Nyní se připravuje studie a máme tři návrhy dispozičního řešení, které se vyhodnocují. Bez dotačních prostředků není téměř možné se do oprav pustit, rekonstrukce si vyžádá náklady v řádu desítek milionů korun. Další variantou je, že si projektovou dokumentaci necháme připravit na určité etapy a budeme postupovat po částech.

Hořice osobně vnímám jako město kultury. Jaký máte názor na podporu této oblasti?
Řekl jste to dobře, v Hořicích se cítíme, že jsme kulturní město a jsme na to hrdí. Jsou akce, které jsou podle mě rodinným stříbrem města, a ty podporovat budeme a musíme. Nechtějte, abych je teď vyjmenovával, protože bych při výčtu nerad na nějakou zapomněl. Osobně si kladu za cíl s organizátory a spolky více komunikovat. Chci být v kontaktu s těmito lidmi a probírat, jak by město mohlo pomoci. Nejde jenom o peníze, jsou i další možnosti pomoci jako například propagace.

Co říkáte na dopravu ve městě a možnosti parkování? Nákladní auta jezdí přes centrum.
Myšlenka vést tranzitní dopravu jinudy je už dlouhou dobu na stole. Pracuje se na dopravní přeložce II/300, která by měla vést přes Palackého náměstí a Sladkovského ulicí kolem Domu kultury Koruna. Bude to finančně velmi náročná záležitost. Minulý starosta Ivan Doležal pracoval na spolupráci s Královéhradeckým krajem, aby tuto přeložku zahrnul do dalšího programovacího období a dotacemi pomohl s výstavbou. I tak by v projektu zůstalo hodně částí, které by šly finančně za městem. Nejprve je třeba udělat studii proveditelnosti, která by řekla, jak moc to pro Hořice bude finančně náročné. Potom se k projektu musí vyjádřit zastupitelstvo, zda má město touto cestou jít. Pravdou je, že přeložka by řešila omezení dopravy na náměstí Jiřího z Poděbrad a částečně i chybějící parkovací místa.


Autor: Jan Jireš