Hořicko - Obce Hořicka - Hořice - Odsává osmileté gymnázium moc žáků základním školám? Neděle 5. února 2023 
Obce Hořicka
 Regiony na Hořicku >>>
 Za hranicemi Hořicka >>>
 Po kom se jmenují ulice Hořicka? >>>
 Bašnice - www
 Bezník
 Bílsko
 Bílsko - www
 Boháňka
 Boháňka - www
 Borek
 Březovice
 Bříšťany
 Cerekvice nad Bystřicí
 Červená Třemešná
 Červená Třemešná www
 Cerekvice n.B.- www
 Chodovice
 Chomutice
 Chomutice - www
 Chroustov
 Chvalina
 Dachovy
 Dobeš
 Dobrá Voda
 Dobrá Voda - www
 Holovousy
 Holovousy - www
 Hořice
 Hořice MěÚ - www
 Jeníkov
 Jeřice
 Konecchlumí
 Lázně Bělohrad - Anenské lázně
 Lázně Bělohrad MěÚ
 Lázně Bělohrad
 Lískovice
 Lískovice - www
 Lukavec
 Miletín
 Miletín - www
 Milovice
 Milovice camping
 Mlázovice
 Mlázovice - www
 Nový Bydžov
 Nechanice
 Nechanice - www
 Nová Paka - www
 Nová Paka
 Ostroměř
 Ostroměř - www
 Pecka
 Pecka - www
 Petrovičky
 Podhorní Újezd - Vojice
 Podhorní Újezd - Vojice - www
 Polšť
 Rašín - www
 Rohoznice s Horkami a Polákovem( Polštěm)
 Sobčice
 Sobčice - www
 Sukorady - www
 Třebnouševes
 Třebovětice
 Úhlejov
 Úhlejov - www
 Želejov


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Odsává osmileté gymnázium moc žáků základním školám?

Mateřinky dětmi sice překypují, ale na základních školách jich je stále málo. Pokud v malém městě zároveň funguje osmiletý obor gymnázia, nastává přetahovaná o ty nejnadanější. Čeká Hořice další rušení škol? Kraj říká, že ne.

Přílišný odliv školáků zmínil starosta Aleš Svoboda při pondělním veřejném zasedání v rámci tradiční zprávy o stavu základek, které město zřizuje. Mluvil také o schůzce s krajskou radní pro školství Táňou Šormovou, při níž padlo téma odcházení nadaných dětí po páté třídě.

Sdělil, že šlo jen o „postesknutí". „Město jako zřizovatel základních škol by se mělo touto problematikou zabývat a takto byla pondělní zmínka o osmiletém gymnáziu také myšlena. Rozhodně tedy není v tuto chvíli na stole jakýkoliv návrh na zrušení osmiletého gymnázia ze strany města," napsal Aleš Svoboda.

Dva ze tří ředitelů hořických základek na otázky Jičínského deníku odpověděli, že odliv žáků před druhým stupněm je příliš velký. Vyslovil se tak Roman Chalupa (ZŠ Na Habru) i Milan Smolík (ZŠ a MŠ Na Daliborce).

„Jestliže odejde ze třídy přes dvacet procent žáků, zcela se vytrácí přirozené složení kolektivu. Ve třídě zůstanou jako nejlepší žáci potenciální trojkaři. S tím souvisí i nižší úroveň sociální inteligence. Pokud chcete učit tak, že do procesu výuky zapojujete žáky, snažíte se o vyvozování závěrů, ne o pouhé předání informací, vše velmi trvá. Například náš sbor byl proškolen pro využívání moderních metod výuky, kdy centrem hodiny není učitel, ale žák, avšak po odchodu gymnazistů postupně docházíme k závěru, že se takto bohužel často pracovat nedá," uvedl Roman Chalupa.

Dodal, že koncepce kraje i ministerstva školství spočívá v odchodu maximálně 10 procent žáků na víceletá gymnázia. Přitom ze ZŠ Na Habru odchází v posledních letech 25 procent dětí, ze ZŠ Na Daliborce ještě více – 31 procent.

Podle šéfky středních škol Hany Richtermocové i krajské radní pro školství Táni Šormové ale konec osmiletého oboru není v plánu.

„Neznám město, které by se dobrovolně zbavovalo školy, která běží, je naplněná a žáci i rodiče jsou s jejím chodem spokojeni. Možná, že mnohý čtenář vzpomene, jak město před pár lety o gymnázium bojovalo. Šikovné, chytré a nadané dítě má v tomto konkurenčním prostředí možnost se dobře uplatnit. Toto plně odpovídá vzdělávacím systémům vyspělých zemí, podobně je organizováno školství v Německu, Rakousku, Slovensku i jinde," vysvětlila ředitelka středoškolských oborů Hana Richtermocová. V každém roce u gymnázia nastává přebytek přihlášek.

Radní Táňa Šormová vyvrací zkazky, že kraj uvažuje o zrušení. „Co se osmiletého gymnázia v Hořicích týče, kraj sám o sobě o utlumování víceletého hořického gymnázia neuvažuje. Pokud by se objevil nějaký podnět, bude o něm jednáno," sdělila.

Kompletní vyjádření Romana Chalupy i Milana Smolíka najdete níže:
Roman Chalupa
Myslím si dlouhodobě, že by všechny děti měly být do konce školní docházky spolu v přirozeném kolektivu. Nejsem ani příznivce různě zaměřených tříd (jazyková, matematická apod.). Když jsem v roce 1992 začínal učit, zažil jsem model rozdělení ročníku na praktické a studijní třídy. To bylo tenkrát běžné. Toto se však zcela neosvědčilo a upustilo se od toho. Velkým problémem byly praktické třídy. Existence víceletých gymnázií v malých městech není nic jiného, než tento skrytý model. Jen dodávám, že tenkrát na škole, kde jsem působil, bylo v ročníku kolem 200 žáků, to znamená, že výběr nejlepší studijní třídy byl větší než v současné době do hořické primy. Z tohoto důvodu se domnívám, že by se stát obešel bez víceletých gymnázií. Tudíž jsem pro zrušení osmiletého gymnázia.

Jestliže odejde ze třídy přes 20% žáků, zcela se vytrácí přirozené složení kolektivu. Ve třídě zůstanou jako nejlepší žáci potenciální trojkaři (s tím souvisí i nižší úroveň sociální inteligence, atd.). Pokud chcete učit tak, že do procesu výuky zapojujete žáky, snažíte se o vyvozování závěrů, ne pouhé předání informací, vše velmi trvá (např. náš sbor byl proškolen pro využívání moderních metod výuky, kdy centrem hodiny není učitel, ale žák, avšak po odchodu gymnazistů postupně docházíme k závěru, že se takto s těmito třídami bohužel často pracovat nedá).

Záměrem kraje a MŠMT je odchod okolo 10% žáků ze základních škol na víceletá gymnázia. Z výročních zpráv naší školy a ZŠ Na Daliborce plyne, že za posledních 5 let odešlo do primy gymnázia v průměru z naší školy 25% žáků a z Daliborky 31% (více viz příloha). Že takové procento je na škodu třídě, mi na přímý dotaz potvrdil i pan ministra Fiala a obdobně se vyjádřil na ministr Chládek (na Valné hromadě asociace ředitelů ZŠ). Za posledních 10 let klesl počet žáků v Hořicích přibližně o čtvrtinu (v roce 2002 bylo na 3 základních školách přes 1 000 žáků, nyní jich je pod 800). Do primy se stále přijímá 30 žáků, výběr se zúžil. O tom svědčí i to, že GOZ Hořice musí vypisovat více kol přijímacích zkoušek i do primy.

Jinak obsazenost naší školy je na slušné úrovni (podle průměrného počtu žáků ve třídě). Každá místnost naší školy je zároveň i kmenová učebna pro žáky, víc tříd v současné době nemůžeme mít.
---------------------------------------------------
Odchody u ZŠ Na Daliborce a Na Habru:
Školní rok Daliborka Habr
2009/10     5/29 17%     8 z 31 25%
2010/11     13/ 34 38%     5/35 14%
2011/12     11/35 31%     6/38 15%
2012/13     10/28 35%     14/44 31%
2013/14     6/18 33%     14/38 37%
.
Milan Smolík

1) Na osmileté gymnázium v Hořicích odchází z naší školy každý rok 9 až 12 žáků z 5.ročníku, tj. cca 1/3 žáků v ročníku. Jedná se většinou o lepší žáky, tzv. "tahouny" třídy. Pro ZŠ to znamená, že ze dvou tříd v 5. ročníku vznikne jedna třída v 6. ročníku nebo poklesne celkový počet žáků ve škole. Doporučujeme zrušení osmiletého gymnázia a zavedení čtyřletého gymnázia v Hořicích (názor většiny kolegyň ze sborovny).

2) Ve školském rejstříku je zapsáno: ZŠ kapacita 460 žáků (od 1.9.2009), MŠ kapacita 53 dětí (od 1.1.2010) a ŠD kapacita 120 žáků.

V minulosti tj. před zřízením MŠ byli žáci ZŠ i v budově Žižkova 811. V současné době je v budově Žižkova 811 umístěna MŠ a v budově Žižkova 866 je ZŠ. Kapacita budovy Žižkova 866 je 14 tříd (učeben) krát průměrný počet žáků 28, tzn. 392 žáků ZŠ. Tzn. ZŠ 392 žáků + MŠ 53 dětí = 445 žáků.

Ve školním roce 2014/5015 navštěvuje ZŠ 248 žáků v 12 třídách, tj. průměr na třídu 20,67 žáků a MŠ 53 dětí. Do ŠD chodí 105 žáků = 5 oddělení.


Autor: Jan Jireš, jicinsky.denik.cz